Σε μια ακόμη πρόσληψη προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου και αυτή τη φορά για την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών καιπρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η πρόσληψη του Βαλαώρα Ηλία του Δημητρίου με την ειδικότητα του ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Μ.Ε. τύπουΦορτωτή – Εκσκαφέα JCB, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 16 Μαΐου 2023 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στονΠροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπόπρόσληψη προσωπικού, αλλά και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σχετικά μετις εξαιρέσεις από την Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών ενόψειτης διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.