Ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο Καρπενήσι. Μόνο στον Ευρυτανικό Παλμό που κυκλοφορεί…

22163