Έργα προϋπολογισμού 141.000,00 για το Μουσείο Κορυσχάδων.

2472

Χθες με την πραγματοποίηση της  18ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Καρπενησίου ψηφίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου  «Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000,00 €.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται:


  • Κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11737/7369/24.09.2018(ΑΔΑ: 01-05ΕΡ) Απόφαση του Προέδρου  της Βουλής των Ελλήνων.
  • Κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. 205/2018 (ΑΔΑ: Ω6617ΛΗ-47Ι) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Το Δ.Σ. αποδέχτηκε

 

  1. την πίστωση των 141.000,00 €
  2. την ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα 2018 το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων»     προϋπολογισμού 141.000,00 €
  3. την εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2018 το ποσό των 141.000,00 €

εκ των οποίων 70.500,00 € θα είναι από τον Ειδικό Λογαριασμό  της Βουλής

των Ελλήνων  και 70.500,00 € από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι απαιτούμενες εγγραφές  θα πραγματο-

ποιηθούν στην αναμόρφωση που ακολουθεί.