Ενισχύουμε τις υποδομές μας με το έργο υδρευσης της Ποταμιάς προυπολογισμού 1.300.000 ευρώ το οποίο εκτελείται και θα δώσει προοπτική ανάπτυξης με την υδροδότηση όλου του άξονα Καρπενησίου- Γαυρου – Προυσου.