Έτοιμη η πρόταση για την υδροδότηση της Ποταμίας

5613

1.300.000€ χρειάζεται ο Δήμος Καρπενησίου για να το υλοποιήσει 

Στην τελική φάση, πριν την χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έφτασε ο Δήμος Καρπενησίου προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υδροδότησης στην περιοχή της Ποταμιάς και να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των χωριών της. Ο Δήμος Καρπενησίου έχει καταλήξει σε μια ώριμη μελέτη για την υλοποίηση του έργου, με προ υπολογιζόμενο ύψος περίπου στο 1.300.000€ και αναμένει να περάσει στην επόμενη φάση της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Η εξασφάλιση 6εκατ. ευρώ* από την Περιφέρεια Στερεάς για χρηματοδότηση έργων για πόσιμο νερό, δίνει την ευκαιρία στον δήμο να καταθέσει την μελέτη όταν ανοίξουν οι προσκλήσεις, για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στην Περιφέρεια, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλιστεί από εκεί το απαιτούμενο κονδύλιο εξαιτίας των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν στο τομέα της υδροδότησης στην Περιφέρεια.