Νέα παράταση έως το τέλος Ιουνίου δόθηκε στους Δήμους για να προχωρήσουν στην εκκαθάριση των δηλώσεων, αλλά και τον υπολογισμό των φόρων, τελών και εισφορών σε όσους αποφάσισαν να παρουσιάσουν τα αδήλωτα τετραγωνικά. Να θυμίσουμε ότι ήδη είχε δοθεί παράταση στην προθεσμία εκκαθάρισης των δεδομένων από τους ΟΤΑ έως και τις 31 Μαρτίου. Ωστόσο με ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνεται νέα προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν δηλώσεις αποκαλύπτοντας τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, θα καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών, που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντατετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης προσαυξημένα, από 20%-50%, ανάλογα με το χρονικό διάστημα, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης με την έναρξη ισχύος της επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.