Υπέρ της χορήγηση παράτασης αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου σχετικά με το έργο «Παράκαμψη Εμπορικού Κέντρου και Νέα Οδική Σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου». Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από αίτηση του αναδόχου, ο οποίος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31 Μαΐου 2021 λόγω covid 19, καθώς και της έλευσης της χειμερινής περιόδου στην οποία είναι αδύνατη η ασφαλτόστρωση τμημάτων του έργου καθώς και περάτωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμήματος της Ν. Ζέρβα. Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του οριστικού αναδόχου, η οποία είναι η εταιρεία «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» και του Δημάρχου υπογράφηκε την 9η Νοεμβρίου του έτους 2018 για συνολικό ποσό 794.556,83€ (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 8 Μαΐου 2020. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση του έργου έως την 10 Ιουλίου 2021για την αποπεράτωση της εργολαβίας.