Οι αιτήσεις για το Δήμο Καρπενησίου

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2020 (αφορά τα εισοδήματα 2019) και θα ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου 2020. Η ενίσχυση αφορά τις οικογένειες που ζουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και αδυνατούν να καλύψουν, λόγω οικονομικών δυσχερειών, τις τους ανάγκες. Για το λόγο αυτό όσες οικογένειες πληρούν τα κριτήρια θα λάβουν: 600 ‎€ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ‎€ ή 300 ‎€ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ‎€ και 4.700 ‎€. Για το έτος 2020 αίτηση υποβάλλουν όσοι απορρίφθηκαν το έτος 2019, όσοι η αίτησή τους βρίσκεται σε εκκρεμότητα, καθώς και όσοι νέοι αιτούντες προσέλθουν για υποβολή αίτησης. Η αίτηση μπορεί να γίνει στην σελίδα του ΟΠΕΚΑ και στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στους αιτούντες δεν συμπεριλαμβάνονται μεμονωμένα άτομα και το εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό να μην υπερβαίνει τα 4.700 €.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης μέσω ΚΕΠ είναι τα εξής:

1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του αιτούντος (αφορά μόνο νέους αιτούντες)

2. Λογαριασμός IBAN του αιτούντος

3. Εκκαθαριστικό 2019 προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (αφορά μόνο νέους αιτούντες)

4. Αριθμός κινητού τηλεφώνου

5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

6. Λογαριασμός e-mail.

Τηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου

ΚΕΠ Παλαιού Δημαρχείου (Κεντρική Πλατεία)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237352312, 2237352313,2237352314

E MAIL : d.karpenisiou@kep.gov.gr

ΦΑΞ : 2237025524

ΚΕΠ Νέου Δημαρχείου (Προφήτης Ηλίας)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22373 50046

E MAIL : n.evritanias@kep.gov.gr

ΦΑΞ : 2237350062

ΚΕΠ ΔΕ Δομνίστας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351400

ΦΑΞ : 2237351420

E MAIL : z.charalampopoulou@0656.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠ ΔΕ Κτημενίων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351500

ΦΑΞ : 2237351509

E MAIL : d.ktimenion@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΕ Φουρνάς

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351633

ΦΑΞ : 2237351632

E MAIL : d.fourna@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΕ Ποταμιάς

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2237351600, 2237351602

ΦΑΞ : 2237351606

E MAIL : d.potamias-evritanias@kep.gov.gr

Στην ΔΕ Προυσού δεν υπάρχει ΚΕΠ. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε με τα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου.