Αδικημένες οι ορεινές περιοχές από τον Νόμο Κλεισθένη

0
1106

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση και στον Γ.Γ. ΥΠΕΣ Κ. Πουλάκη αποστέλλει ο Πρόεδρος ΔΣ ορεινής Αργιθέας Καρδίτσας Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Παπακώστας με θέμα: “Αναγκαίες βελτιωτικές τροπολογίες ν.4555/18/ Κλεισθένη υπέρ μικρών ορεινών Δήμων/ στοιχεία πληθυσμού βάσει Απογραφής ΕΛΣΤΑΤ”. Συγκεκριμένα αναφέρεται στον νέο Νόμο Κλεισθένη ο οποίος δεν πραγματοποιεί ισότιμη μεταχείριση μεταξύ νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Μεταξύ άλλων λόγος γίνεται και σχετικά με τον αριθμό τον Αντιδημάρχων ανά Δήμο και Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και του τρόπου εκλογής των Κοινοταρχών. Ο Υπουργός Εσωτερικών υποσχέθηκε τροποποίησης όπως αναφέρει ο κ. Παπακώστας, αλλά μέχρι στιγμής τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Βάσει άρθρου 101 Παρ 4 του Συντάγματος μας και διατάξεων του ΕΧΤΑ, η Νησιωτικότητα και η Ορεινότητα πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης από την Πολιτεία και τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να μεριμνούν για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές με λήψη ειδικών μέτρων, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Στο νέο νόμο Κλεισθένη, δυστυχώς, δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα η Ορεινότητα σε σχέση με τη Νησιωτικότητα. Ιδίως για τους Απόμακρους ( άνω των 50 χλμ. από έδρα Νομού), Δυσπρόσιτους, Εκτεταμένους ( πχ άνω των 150.000 στρεμμάτων) Ορεινούς Καλλικρατικούς Δήμους, η μεροληπτική αυτή πολιτική, αποτελεί μείζονα αιτία πολιτικής, διοικητικής δυσλειτουργίας, μέγιστης αδικίας. Έχουν εξαγγελθεί απ’ τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, στο Συνέδριο ΚΕΔΕ, ότι επίκεινται τροπολογίες στο νόμο Κλεισθένη:
1.Περι αύξησης στο 50% των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.
2.Περι αλλαγής τρόπου εκλογής Κοινοταρχών σε κοινότητες άνω 300 κατοίκων ,με βάση στοιχεία μόνιμου πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ ( Απογραφής 2011).
Πότε θα κατατεθούν στη Βουλή? Ο χρόνος στένεψε. Συζητείται ,στους αυτοδιοικητικούς κύκλους, ότι το στοιχείο ” μόνιμου πληθυσμού” ,αντί του ” DE FACTO-πραγματικού ” που ελαμβάνετο- σωστά, κατά τη γνώμη μας- υπόψη από τον Καλλικράτη (ν.3852/2010), εξετάζεται, από την κυβέρνηση, να επεκταθεί παντού:
– Για αριθμό εδρών των δημοτικών συμβουλίων.
– Για αριθμό Αντιδημάρχων, ανά Δήμο.
Ήδη στην κατηγοριοποίηση των Δήμων (άρθρο 2 ν.4555/18)ως κριτήριο τίθεται ο μόνιμος πληθυσμός….Όπως και για κοινοτική κάλπη.
Εάν επέλθει τροποποίηση, τότε η θέση των Ορεινών Απόμακρων δυσπρόσιτων περιοχών θα καταστεί λίαν μειονεκτική και μη λειτουργική.
*Για παράδειγμα στο Δήμο Αργιθέας Καρδίτσας ( 375.000 στρέμματα έκταση, με 20 Κοινότητες/ 50 αραιοκατοικημένους οικισμούς/ τρεις Καποδιστριακές ενότητες)με πραγματικό πληθυσμό 5540 και μόνιμο 3450 κατοίκους ( ΕΛΣΤΑΤ 2011):
Α. Οι έδρες ΔΣ από 21 θα μειωθούν σε 17.[ Δυτική 7- Αχελώος 6- Ανατολική Αργιθέα 4].
Β. Οι Αντιδημαρχίες σε 2 από 4 ,που είναι σήμερα.
Δηλαδή θα είναι λιγότερες από τις τρεις (3) Δημοτικές Καποδιστριακές ενότητες.
Η ανυπαρξία τοπικού Αντιδημάρχου θα πλήξει τη λειτουργικότητα, τη σχετική αυτονομία, αμεσότητα και αυτοτέλεια κάθε περιοχής.
Θα Εξασθενίσει την Αποκέντρωση, τη συμμετοχικότητα υπέρ του “συγκεντρωτισμού – εδροκεντρισμού”.
Επιβάλλεται, η τροποποίηση του άρθρου 68 ν.4555/2018, με εξομοίωση των ισχυόντων για μικρούς νησιωτικούς δήμους και για Ορεινούς, ήτοι: -“Αν στους νησιωτικούς δήμους ο αριθμός αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό Δημοτικών ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 1 άρθρου 207 ν.3852/10.
Στους μικρούς νησιωτικούς δήμους, μπορεί συν μία Αντιδημαρχία”.
Εδώ πρέπει να προστεθεί, το ίδιο ισχύει και σε μικρούς ορεινούς δήμους, που προβλέπονται στο άρθρο 2 εδ.δ ν.4555/18( Κλεισθένη).
Σε κάθε περίπτωση, να δοθεί η δυνατότητα στα οικεία ΔΣ να αυξάνουν τον αριθμό των Αντιδημάρχων (τουλάχιστον ισάριθμα με τις δημ. ενότητες κάθε ορεινού Δήμου) & Αντιμισθία που θα ορίζεται από το ΔΣ με Ανώτατο όριο το 50% της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου και κατώτατο το 21% αυτής (όσο του προέδρου ΔΣ), λαμβανομένων υπόψη των ιδίων εσόδων κάθε Δήμου.
Έχει αποδειχθεί, στα επτά χρόνια “Καλλικρατικής αρρυθμίας” ότι περιοχές χωρίς τοπικό Αντιδήμαρχο, έμειναν στην πραγματικότητα ακυβέρνητες.
Η κοινωνία, οι ενεργοί πολίτες απαιτούν καθαρό παιχνίδι, τίμιο ανταγωνισμό- συναγωνισμό! Τονίζουμε και πάλι τη θέση μας: Ναι στην κοινοτική κάλπη και άμεση εκλογή Κοινοταρχών/ ΚΣ από το Λαό, όμως 4 κάλπες ταυτόχρονα είναι ανθρωπίνως αδύνατο να στηθούν και να ολοκληρωθεί εκλογική διαδικασία.
Θα χαθεί το διακύβευμα η ουσία της τοπικής Δημοκρατίας!!!
*Οι Κοινοτικές εκλογές να οριστούν σε χρόνο που έχουμε προτείνει.
Θα λειτουργήσουν ως δημοκρατικές ” ενδιάμεσες” τοπικές εκλογές!!!
( Βλέπε και tetradio aftodioikisis.blogspot.gr/Δ.Κατσούλη)».