Αλαλούμ με τις ονοματοδοσίες δρόμων και αριθμήσεις οικοπέδων

0
11060

Πολλά είναι αιτήματα των κατοίκων της πόλης Καρπενησίου για τη χορήγηση βεβαίωσης της θέσης του οικοπέδου τους, ύστερα από διαπίστωση πολλών, ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πινακίδες στις διασταυρώσεις των δρόμων που να αναφέρουν την οδό ούτε οι πινακίδες στα οικόπεδα που να αναφέρουν την αρίθμησή τους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί δημότες να εμφανίζονται με διαφορετικές αριθμήσεις σε διάφορους φορείς πχ άλλη στο Δήμο, άλλη στη ΔΕΔΔΗΕ, διαφορετική στο Υπ. Οικονομικών, ενώ ορισμένοι δημότες δηλώνουν ως οδό της κατοικίας τους διαφορετική από αυτήν που ισχύει, καθώς δεν γνωρίζουν ότι με νεότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχει γίνει αλλαγή της ονομασίας του δρόμου. Συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου η αρίθμηση από την ίδια πλευρά του δρόμου μπορεί να περιλαμβάνει μονούς αλλά και ζυγούς αριθμούς, η αρίθμηση σε ένα δρόμο να αρχίζει και από τα δυο άκρα αυτού αλλά ακόμη και η ονοματοδοσία των δρόμων να εμφανίζεται λανθασμένη σε διάφορες εφαρμογές του διαδικτύου.
Για την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται α)αυτοψία σε όλους τους δρόμους και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (ονοματοδοσία, αρίθμηση), β)διερεύνηση της δηλούμενης από τους κατοίκους αρίθμησης, γ)μετά την απόκτηση πλήρους εικόνας της υπάρχουσας κατάστασης τελική αρίθμηση επί χάρτου με γνώμονα την ελάχιστη αναστάτωση στην πόλη, δ)πρόταση για προμήθεια των απαιτούμενων πινακίδων (αριθμό και είδος) και ε)παράδοση του χάρτου σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Η απάντηση του Δήμου Καρπενησίου
Η απάντηση του Δήμου αναφέρει ότι: «Είναι αδύνατη η ολοκλήρωση από τους υπαλλήλους του δήμου μας της απαιτούμενης εργασίας. Για το λόγο αυτό εξάλλου (καθώς πάντοτε το προσωπικό ήταν επιφορτισμένου με μεγάλο όγκο δουλειάς) έχουν περάσει πάνω από πενήντα χρόνια από τη χάραξη των δρόμων και δεν έχει γίνει συστηματική ονοματοδοσία αυτών και αρίθμηση των οικοπέδων.»
Το υπάρχον κατάλληλο για την εργασία αυτή προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται σε δυο ΠΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς οι οποίοι πέραν των συνήθων καθηκόντων τους στο Τμήμα Τεχνικών Έργων, απασχολούνται και στο Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού , έναν ΤΕ Τεχνολόγο Μηχανικό που τα επιφορτίζεται με πλήθος καθηκόντων και εννέα πολιτικοί μηχανικοί (ΠΕ και ΤΕ) και μια αρχιτέκτων μηχανικός, οι οποίοι το διάστημα αυτό πέραν των τρεχόντων θεμάτων είναι επιφορτισμένοι με την σύνταξη μελετών. Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Καρπενησίου θα προχωρήσει στην έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της υπόψη γενικής υπηρεσίας, καθώς δεν είναι δυνατόν να γίνει από τους υπαλλήλους του Δήμου Καρπενησίου.