Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Καρπενησίου κ. Σώκος Γεώργιος, σε τοποθέτησή του αναφέρει για την τουριστική προβολή του Δήμου:

«Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 έλαβα ένα e-mail από εσάς όπου μας ζητάτε να καταθέσουμε προτάσεις στο πλαίσιο καταρτισμού του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2022.

Για άλλη μία φορά ο τρόπος λειτουργίας της Δημοτικής αρχής επιβεβαιώνει την παντελή προχειρότητα στο θέμα της τουριστικής προβολής του Δήμου. Θεωρώ πως πρώτα έπρεπε η επιτροπή τουριστικής προβολής να συνεδριάσει για να κάνει τον απολογισμό των δράσεων που έγιναν το 2021, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για το που βρισκόμαστε σήμερα. Επόμενο βήμα είναι να στοχεύσουμε τους τομείς τουρισμού που πρέπει να απευθυνθούμε το 2022 και στη συνέχεια να καταρτίσουμε το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής. Το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν όλα τα παραπάνω να γίνουν υπό την αιγίδα ενός επαγγελματία μάνατζερ τουρισμού (που τόσο καιρό σας προτρέπουμε να προσλάβετε) για να υπάρχει μια ορθότερη και πιο επαγγελματική ματιά στο σχεδιασμό.

Ο τρόπος χειρισμού του θέματος από εσάς καταδεικνύει για άλλη μία φορά την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού στην τουριστική προβολή του Δήμου μας. Επιπλέον με τις προτάσεις που μας ζητάτε να καταθέσουμε θέλετε να συγκεντρώσετε προτάσεις διάσπαρτες, από διαφορετικά μυαλά, με διαφορετικούς στόχους που δε θα βρίσκονται κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο στόχευσης και στρατηγικής.

Για να μην σας αδικώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της Δημοτικής αρχής στην τουριστική προβολή παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Είναι στη βάση της λογικής να κάνω τη δουλειά για να την κάνω, να φαίνεται ότι κινούμαι, χωρίς ωστόσο προγραμματισμό, οργάνωση και κυρίως στόχευση, μέτρηση αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση πληροφοριών και αναπροσδιορισμό στόχων.»