340.000 ευρώ η χρηματοδότηση

Πλήρη αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας Δήμου Αγράφων, μετά την Προγραμματική Σύμβαση που συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης, για την υλοποίηση του έργου. Η ανάγκη σύναψης της προγραμματικής σύμβασης προέκυψε από το γεγονός ότι η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, που είναι ο λεγόμενος «κύριος» του έργου, οφείλει να εκχωρήσει την αρμοδιότητα εκτέλεσής του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 340.000€.

Το έργο

Ειδικότερα, το έργο αφορά την πλήρη συντήρηση και επισκευή της κτιριακής και ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής των Αγράφων και για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο. Πρέπει βέβαια να τονιστεί και το όφελος που θα προσφέρει το εν λόγω έργο στην τοπική κοινωνία, όπως και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του, που θα συμβάλλει στη βελτίωση και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Μετά την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του και την εκτέλεσή του.

Οι δηλώσεις Περιφερειάρχη και Διοικητή 5ης ΥΠΕ

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε για το έργο: «Έχουμε δώσει προτεραιότητα στην Υγεία και το έχουμε αποδείξει με χρηματοδοτήσεις άνωτων5 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό των 8 Νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας και 2,5 εκατ. ευρώ περίπου για τη βελτίωση 11 Κέντρων Υγείας. Εξασφαλίσαμε και διαθέτουμε ακόμη 340.000€ για την πλήρη και ουσιαστική αναβάθμιση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας του Δήμου Αγράφων. Η παρέμβασή μας αφορά τη μέριμνα για τη δημόσια Υγεία, το οφειλόμενο αίσθημα ασφάλειας για τους συμπολίτες μας που επιλέγουν να διαμείνουν στη γενέτειρά τους, ή να μετοικήσουν στην όμορφη γη της Ευρυτανίας και δη των Αγράφων».

Με τη σειρά του ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό για την άψογη συνεργασία που έχουμε, βάσει της οποίας εξοπλίζονται τα Νοσοκομεία με ιατρικό εξοπλισμό και αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας, όπως και τα Πολυδύναμα Ιατρεία. Κοινός μας στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας στη Στερεά Ελλάδα, προς όφελος των πολιτών».