Σε επαναλειτουργία οι φοιτητικές εστίες

Η προγραμματική Σύμβαση Σπανού με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Έπεσαν οι υπογραφές στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού και του Πρύτανητου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδωνα Κίντζιο, για την υλοποίηση του έργου:«Αναβάθμιση υποδομών ΤΕΙ Καρπενησίου – συντήρηση και επισκευή φοιτητικής εστίας». Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1.000.000 €, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος  Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες συντηρήσεων και επισκευών στη φοιτητική εστία. Η εστία θα ανακαινιστεί και με την ολοκλήρωση του έργου θα επαναλειτουργήσει, για τη διευκόλυνση φοιτητών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από ασθενή οικονομικά στρώματα.

Το ΑΕΙ και η επίσκεψη Σπανού

Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα ΑΕΙ ιδρύθηκε το 2019, εδρεύει στο Καρπενήσι και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο λειτούργησε στο Καρπενήσι από το 1983 και ως το 2019. Με αφορμή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός είχε τη Μεγ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, τηλεδιάσκεψη με τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδωνα Κίντζιο. Στη συνέχεια, με επίσκεψή του στο Καρπενήσι επιθεώρησε τους χώρους του ιδρύματος, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας Αριστείδη Τασιό και την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Ορεινής και Δασικής Πολιτικής Κατερίνα Καλαντζή.

Οι δηλώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς και Πρύτανη του Γεωπονικού

Μετά την τηλεδιάσκεψη, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στηρίζουμε στην πράξη τα τμήματα ΑΕΙ που λειτουργούν στα διοικητικά μας όρια. Και το κάνουμε με έργα ουσίας, όπως είναι η αναβάθμιση των υποδομών του πρώην ΤΕΙ Καρπενησίου και η επισκευή της φοιτητικής εστίας.Έργα, όπως αυτό, βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών μας, ενώ συμβάλλουν και στην προσέλκυση ακόμη περισσοτέρων. Έργα, όπως αυτό, προωθούν επίσης τα αιτήματά μας για τη διεκδίκηση και άλλων τμημάτων ΑΕΙ, όσο και για την επανίδρυση και επαναλειτουργία Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος δήλωσε: «Αποτελεί κομβικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου η ουσιαστική διεύρυνσή του στη Στερεά Ελλάδα, έτσι ώστε να μετεξελιχθεί στο επίσημο Πανεπιστήμιο αυτής της τόσο μεγάλης, από άποψη μεγέθους και σημασίας, γεωγραφικής περιοχής. Στόχος μας είναι η άμεση στήριξη τόσο των υφιστάμενων Τμημάτων μας όσο και η δημιουργία νέων, με έμφαση σε επιστήμες αιχμής, όπως η Κτηνιατρική και η Παράκτια Ανάπτυξη.Η συνεχής και έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία επιβεβαιώνεται και με τη σημερινή υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί το ισχυρότερο μας πλεονέκτημα για την ευόδωση αυτού του στόχου. Εκ μέρους του Γεωπονικού πανεπιστημίου εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες στην Περιφερειακή Αρχή και τη δέσμευση μας στην υλοποίηση του κοινού μας οράματος».