Συνολικός προϋπολογισμός 1 εκατ. €

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του υποέργου “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου”, από την Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.098.021,92 € με το ΦΠΑ.

Το συγκεκριμένο υποέργο ανήκει στην πράξη «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριωνχώρων του Δήμου Καρπενησίου» στο Ειδικό ΑναπτυξιακόΠρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας, άμμου/βοτσάλου κατάλληλης κοκκομετρίας και αστικού εξοπλισμού για την πλήρη αναβάθμιση 33 υφιστάμενων παιδικών χαρώντου Δήμου Καρπενησίου.

Πρόκειται για τις παιδικές χαρές στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: Βουτύρο, Καρπενήσι, Φιδάκια, Καλεσμένο, Παπαρούσι, Σελλά, Μηλιά, Αγία Βλαχέρνα, Μυρίκη, Αγία Τριάδα, Άγιος Χαράλαμπος, Δομιανοί, Αγία Παρασκευή, Χόχλια, Πετράλωνα, Δομνίστα, Άμπλιανη, Σκοπιά, Μεσοκώμη, Ροσκά, Στάβλοι, Προυσός, Ασπρόπυργος, Καστανιά, Καταβόθρα Αρέντα – Δροσοπηγή, Μεγάλο Χωριό, Μικρό Χωριό, Ανιάδα, Συγκρέλλο, Μουζίλο, Κλαυσί, Χελιδόνα, Κορίτσα Αγ. Αθανάσιος και Μεσοχώρι.