Την Τρίτη 26-11-2019, πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 2020.

Για τα δύο αυτά θέματα εκφράζουν τις απόψεις τους και τοποθετούνται οι επικεφαλής των παρατάξεων «Στερεά…Υπεροχής!» και «Πατρίδα μας η Στερεά», κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και κα Κατερίνα Μπατζελή, αντίστοιχα.

Η «Στερεά… Υπεροχής!», για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020

Με ανακοίνωσή της αναφέρει η «Στερεά Υπεροχής»:

«Η παράταξη «Στερεά… Υπεροχής!» δεν τα υπερψήφισε και στάθηκε κριτικά τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό, θεωρώντας ότι δεν απαντούν στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στην Περιφέρειά μας.

Ο Προϋπολογισμός ύψους περίπου 120 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 είναι μισθοδοσία, δακοκτονία και μεταφορά μαθητών, δεν είναι ούτε αναπτυξιακός, ούτε ανθρωποκεντρικός αλλά ούτε και δημοκρατικός, όπως ισχυρίστηκε η περιφερειακή αρχή.

Ο επικεφαλής Δημήτρης Αναγνωστάκης και οι εισηγητές  της παράταξης, απόδειξαν,

με ατράνταχτα επιχειρήματα, ότι είναι απλά ένας διαχειριστικός προϋπολογισμός, χωρίς όραμα και στρατηγική, με σοβαρό έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής,  χωρίς ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση, χωρίς κανένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο στις Περιφερειακές Ενότητες, με διάσπαρτες και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, που παραπέμπουν σε παρωχημένες εποχές και πρακτικές.

Η παράταξη «Στερεά… Υπεροχής!», σε συνεργασία και με άλλες παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου, έκανε διορθωτικές, συμπληρωματικές προτάσεις, οι οποίες έγιναν καταρχήν αποδεκτές από την περιφερειακή αρχή και θα ενσωματωθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τροποποιήσεις.

Τέλος, ο επικεφαλής της Παράταξης, με αφορμή τον ορισμό μελών του περιφερειακού συμβουλίου σε διάφορα συλλογικά όργανα, ζήτησε να ισχύσει η αναλογική  εκπροσώπηση, με βάση τη δύναμη των παρατάξεων, και να απορριφθεί η λογική των “υπόγειων συμφωνιών” και “κρυφών συναλλαγών”, όπως έγινε για παράδειγμα με τον ορισμό εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας».

«Πατρίδα μας η Στερεά» για προϋπολογισμό & Τεχνικό Πρόγραμμα

«Αντιπολίτευση χωρίς όρους και προϋποθέσεις αλλά βάσει αρχών που απαιτείται να εφαρμοστούν από όλους και μάλιστα σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν υπάρχει πλειοψηφία κανενός »,τόνισε η Κατερίνα Μπατζελή επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» μετά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 25-11-2019 όπου συζητήθηκαν ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων έτους 2020 θέματα που θέτουν την ουσία των παρεμβάσεων της Περιφέρειας για την επόμενη περίοδο. Σε ανακοίνωση της παράταξης αναφέρεται:

«Η παράταξή μας στα πλαίσια της προγραμματικής, συστηματικής  και ολοκληρωμένης αντιπολίτευσης που ασκεί, κατέθεσε εναλλακτική πρόταση έργων, βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου που θεσμοθετήθηκε με το Ν. Κλεισθένη. Στα πλαίσια των ορίων του προτεινόμενου προϋπολογισμού προτείναμε την πλήρη διαγραφή ή μείωση προϋπολογισμού έργων που αποτελούν «άυλες δράσεις»-δράσεις που αφορούν προσφορά υπηρεσιών από συμβουλευτικές εταιρείες-αντιπροτείνοντας έργα για ένταξη με σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα που αφορούν κυρίως εγγειοβελτιωτικά -αρδευτικά έργα, ενέργεια και το περιβάλλον. Ειδικότερα, αρδευτικό-εγγειοβελτιωτικό  ολοκληρωμένο σύστημα  Σπερχειού-Ανθήλης, ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία Κωπαΐδας, μελέτη για επεξεργασία λυμάτων περιοχής Μόρνου, χρηματοδότηση των ΤΟΕΒ της περιφέρειας για ενεργειακές πολιτικές, χρηματοδότηση δράσεων για την έκθεση Λαμίας(ΠΕΛ) ως κόμβο επιχειρηματικής δραστηριότητας καινοτομίας και έρευνας, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων σταδίου Λαμίας  κ.α. Επειδή όμως η λογική της ολοκληρωμένης εναλλακτικής πρότασης ως διαδικασία διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων ,δεν έχει γίνει απόκτημα όλων  λόγω της πρώτης φοράς εφαρμογής, αποφασίσαμε να αποσύρουμε την εναλλακτικής μας πρόταση μετά από την σαφή δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι τα προτεινόμενα έργα αλλά και εκείνα των άλλων παρατάξεων θα συζητηθούν εκ νέου και ότι θα συμπεριληφθούν Ως αντιπολίτευση-χωρίς όρους και προϋποθέσεις-θα ασκήσουμε πίεση ώστε να τηρήσει την υπόσχεση του αυτή την φορά και ότι θα λειτουργήσει συνθετικά για την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας.

Επισημάναμε στην πρόταση-προϋπολογισμού 2020 για την Περιφέρεια μας ,την απουσία αιτιολογικής έκθεσης για τη στρατηγική ανάπτυξη της περιφέρειας, την απουσία των έργων –δράσεων που υλοποιούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την απουσία από το τεχνικό πρόγραμμα των έργων του ΕΣΠΑ. Η ύπαρξη «στεγανών πληροφόρησης» έχει ως αποτέλεσμα πέρα της έλλειψης συνολικής   πληροφόρησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κατάτμηση ολοκληρωμένων και συνδυαστικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη  και την κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια μας. Επαναλάβαμε την αναγκαιότητα συντονισμού των τριών (3) Αναπτυξιακών Ταμείων που διαθέτει η Περιφέρεια μας και την δέσμευση του Περιφερειάρχη να παρουσιάσει την δραστηριότητα τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο .

Επισημάναμε το πρόβλημα της μείωσης των πόρων για την αυτοδιοίκηση και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον εθνικό προϋπολογισμό και προτείναμε σε συνεργασία με τα κεντρικά όργανα των Περιφερειών (ΕΝΠΕ) και Δήμων  (ΚΕΔΕ), να αναδείξουμε το ζήτημα  και να διεκδικήσουμε τους πόρους εκείνους που αντιστοιχούν σε μια αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών, που θα οδηγήσει και στην σταδιακή μετεξέλιξή τους σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους».