Ανανέωση συμβάσεων για τους υπαλλήλους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

0
799

Την ανανέωση των συμβάσεωντων υπαλλήλων του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.Νίκος Σουλιώτης σύμφωνα με την 14/6/2019 απόφασή του. Ειδικότερα, οι δυο (2) εργαζόμενοι, κα. Βαρέλη Θεοδώρα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ο κ. Αντρέας – Παναγιώτης Γαβριήλ ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού (ΔΕ Διοικητικού) έλαβαν ανανέωση των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η ανανέωση αυτή θα πραγματοποιηθεί από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης δηλαδή από 16/6/2019 έως και 15/6/2020 για την υλοποίηση της πράξης του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο: Δομή παροχής Βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικού Φαρμακείου» του Δήμου, η οποία παρέχει στους εργαζόμενους δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης των συμβάσεων. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου βεβαιώνει περί ύπαρξης πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και την πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων για το επόμενο έτος για την κάλυψη της δαπάνης των υπό ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.