Εκ νέου έγκριση έλαβε η σύμβαση μεταξύ Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση των δρομολογίων που εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης θα είναι από 10-10-2019 έως 09-10-2020 για τα Α΄ και Δ΄ δρομολόγια, το διάστημα εκτέλεσης θα είναι ετήσιο αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης και για τα Β΄ και Γ΄ δρομολόγια το διάστημα εκτέλεσης θα είναι για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αντισταθμιστική εισφορά ανέρχεται στο ποσό των 38.054,11€. Ειδικότερα, ποσό 5.993,66€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019, για την χρονική περίοδο από 10-10-2019 έως 31-12-2019και το υπόλοιπο ποσό των 32.060,45€ να εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2020. Μεταξύ των Ο.Τ.Α, πρώτου βαθμού και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου δύνανται να συνάπτονται συμβάσεις εκτέλεσης ενδοδημοτικής ή διαδημοτικής, τακτικής αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας, που ήδη λειτουργεί. Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται: α. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι γραμμές, οι συχνότητες, το κόμιστρο και η αντισταθμιστική εισφορά, που θα καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α.

Αναλυτικότερα το κόστος των δρομολογίων:

Κόστος ανά δρομολόγιο ή ημέρα δρομολογίου: 1.291,09 €

Α Ραπτόπουλο – Κέδρα & Αντίστροφα 301,57 €

Β Διασταύρωση Αμπάρες – Τσούκα Τριπόταμος – Διασταύρωση Αμπάρες ( νέο δρομολόγιο ) **   207,33 €

Γ Καρπενήσι – Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα – & Αντίστροφα – Καρπενήσι 584,29 €

Δ Στο δρομολόγιο : Καρπενήσι – Βίνιανη – Κρέντη – Δυτική Φραγκίστα – ενδιάμεσο : ( Βούλπη – Βελαώρα –  197,90 €  Τοπόλιανα – Δαφνούλα )- Νέο Αργύρι – Ραπτόπουλο ( για το αντίστροφο ισχύει η ίδια τιμή)

Κόστος ετήσιο λειτουργίας δρομολογίων: 38.054,11 €

Α Ραπτόπουλο – Κέδρα & Αντίστροφα 16.284,67 €

Β Διασταύρωση Αμπάρες – Τσούκα Τριπόταμος – Διασταύρωση Αμπάρες ( νέο δρομολόγιο ) **   2.902,59 €             

Γ Καρπενήσι – Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα – & Αντίστροφα – Καρπενήσι 8.180,03€           

Δ Στο δρομολόγιο : Καρπενήσι – Βίνιανη – Κρέντη – Δυτική Φραγκίστα – ενδιάμεσο : ( Βούλπη – Βελαώρα –  Τοπόλιανα – Δαφνούλα )- Νέο Αργύρι – Ραπτόπουλο ( για το αντίστροφο ισχύει η ίδια τιμή)10.686,82 €