Εκ νέου θα ληφθεί απόφαση για την παραχώρηση κατά χρήση κτιρίων του ΟΑΕΔ στον Δήμο Καρπενησίου. Ειδικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου αιτήθηκε την εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση διάφορων καταστημάτων και αιθουσών συγκεντρώσεως σε οικισμούς του τέως ΟΕΚ, με σκοπό να στεγάζει πολιτιστικές του δράσεις. 

Πρόκειται για δύο καταστήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση δωρεά στον οικισμό Καρπενήσι Ι, έχουν συνενωθεί με την καθαίρεση του τοίχου που τα χώριζε και εκεί πλέον στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου. Επίσης στο αίτημα του Δήμου συμπεριλαμβάνονται, στον οικισμό Καρπενήσι ΙΙ, μία αίθουσα συγκέντρωσης και τέσσερα καταστήματα, τα οποία είναι παραχωρημένα κατά χρήση στον Δήμο μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2022. Σκοπός της χρήσης τους είναι να αξιοποιηθούν για πολιτιστικές δράσεις, όπως οι δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων, εικαστικές δράσεις κλπ. Ακόμη όσον αφορά τον οικισμό Καρπενήσι ΙΙΙ πρόκειται για μία αίθουσα συγκέντρωσης που τώρα φιλοξενούνται οι δράσεις του «Εργαστηρίου Ζωγραφικής», όπου ο Δήμος αιτείται να παραμείνει η ίδια, δηλαδή για πολιτιστική δράση, ενώ στα δύο καταστήματα και με την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων να συνεχίσουν να φιλοξενούνται πάλι πολιτιστικές δράσεις, όπως διενεργούνταν.