Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 σε ξενοδοχείο της λίμνης Πλαστήρα, η 1η κοινή Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης και Ομάδας Συντονισμού του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων».

Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί ένα πιλοτικό ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής των Αγράφων, με έμφαση στις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των τοπικών περιοχών. Στρατηγικός στόχος του ΕΑΠ Αγράφων είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων αφενός για την προστασία των ορεινών όγκων και των φυσικών και πολιτισμικών πόρων και αφετέρου για την ενίσχυση και ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων, για την συγκράτηση και αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα υποδομών για την άρση της απομόνωσης της περιοχής και την προώθηση της προσβασιμότητας (οδικές και ψηφιακές υποδομές), δράσεις ανάδειξης των μονοπατιών της Φύσης και της Ιστορίας, δράσεις πολιτικής προστασίας από φυσικούς κινδύνους, καθώς και δράσεις για την στήριξη των κατοίκων με την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμαμτος (ΕΑΠ) Αγράφων  ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Μέλη της Επιτροπής Καθοδήγησης είναι: ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  Φ. Σπανός, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Προεδρίας της Κυβέρνησης Θ. Κοντογεώργης, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Μ. Γραφάκος και  Π. Βαρελίδης, οι Ειδικοί Γραμματείς  Γ. Ζερβός  και  Ν.  Δανδόλου, καθώς και οι Δήμαρχοι Αγράφων Α. Καρδαμπίκης, Αργιθέας Α. Στεργίου και Πλαστήρα Π. Νάνος. Πρόεδρος της Επιτροπής Καθοδήγησης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ  Δ. Σκάλκος.

Δήλωση Δημάρχου Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη

«Στη Λίμνη Πλαστήρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης και Ομάδας Συντονισμού για το “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων” προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του ΕΑΠ είναι η αύξηση της προσβασιμότητας της περιοχής, η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με χαμηλούς ρύπους, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας με την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων για την συγκράτηση του πληθυσμού και την αύξηση των επισκεπτών, η στήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Αποφασίστηκε η προτεραιοποίηση και άμεση έναρξη υλοποίησης των παρακάτω ώριμων έργων: 1) Οδικό δίκτυο Βραγκιανά – Κέδρα 2) Εγκατάσταση μεταλλικών υδατοδεξαμενων στους οικισμούς του Δήμου Αγράφων 3) Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την πολιτιστική και τουριστική προβολή του Δήμου Αγράφων. Τέλος, η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής για ένταξη νέων έργων θα γίνει τον Σεπτέμβριο στο χωριό Άγραφα».

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας Αριστείδη Τασιού

«Η εκκίνηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων (ΕΑΠ-Α) είναι γεγονός, καθώς στη Λίμνη Πλαστήρα συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή Καθοδήγησης του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν τα πρώτα έργα στα Άγραφα, και μεταξύ άλλων, η οδική σύνδεση Βραγκιανά (Ρόγκια) – όρια Νομού Ευρυτανίας από την Θεσσαλία, και δυο έργα από την Στερεά, που έχουν να κάνουν με τον Δήμο Αγράφων και αφορούν το μεν πρώτο την καθημερινότητα των πολιτών (Εγκατάσταση μεταλλικών υδατοδεξαμενών στους οικισμούς του Δήμου Αγράφων) και ένα που έχει να κάνει με την εξωστρέφεια (Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την πολιτιστική και τουριστική προβολή του Δήμου Αγράφων). Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για την παραγωγική συνεργασία. Η συνέχεια τον Σεπτέμβριο στα Άγραφα. Καλή αρχή!!!»