Ο Δήμος Καρπενησίου, ακολουθώντας το Υγειονομικό Πρωτόκολλο, προέβη σε αναστολή λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας και του Μαγειρείου της όπου παρασκευάζονται τα γεύματα των φιλοξενούμενων μαθητών καθώς και τα γεύματα αγάπης. Με στόχο να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η κοινωνική στήριξη των άπορων συνδημοτών μας, την προετοιμασία των γευμάτων αναλαμβάνει για τις επόμενες ημέρες ο ΒΝΣ του ΟΑΕΔ Καρπενησίου στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης ανταλλαγής υπηρεσιών που έχουμε υπογράψει. 

Ευχαριστούμε θερμά τη Διοίκηση και το προσωπικό του ΒΝΣ για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη συνεργασία.