Έληξε η διαβούλευση για το σχεδιασμό του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027

Στο πλαίσιο της ημερίδας διαβούλευσης για το σχεδιασμό του προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περιόδου 2021-2027, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους προκειμένου «να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε μαζί για να δούμε τη Στερεά Ελλάδα, όπως την οραματιζόμαστε και της αξίζει!», όπως ανέφερε.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια του διαλόγου που έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο 2021 για τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Ιωάννης Φίρμπας και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Κωνσταντίνος Λέμας.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, στην εισήγησή του, επεσήμανε ότι ενισχύθηκαν 1.100 Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με κεφάλαιο κίνησης, τις σημαντικές παρεμβάσεις και έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ 2014 – 2020. Μεταξύ άλλων ανέφερε:   Ιδρύθηκε και λειτουργεί η «ΓΕΦΥΡΑ». Μία πρότυπη δομή κοινωνικής παρέμβασης σε (4.000 – 40.000 ευρώ) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID – 19.  

Χρηματοδοτήθηκε επίσης το μεγάλο έργο του Φυσικού Αερίου και επίκειται η έναρξη κατασκευής δικτύων της Λαμίας, της Χαλκίδας και της Θήβας, ενώ δημοπρατούνται άμεσα τα έργα σε Λειβαδιά, Καρπενήσι και Άμφισσα. 

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση του νέου ΠΕΠ ‘21-‘27, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός τόνισε: «Δώσαμε σημαντικό αγώνα, ώστε η Περιφέρεια μας να μην αδικηθεί για άλλη μία προγραμματική περίοδο. Με τη ενεργή και ουσιαστική συμβολή και πάλι όλων των κοινωνικών, αυτοδιοικητικών και πολιτικών φορέων της Περιφέρειας, καταφέραμε να αυξήσουμε τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους κατά 220% για την νέα περίοδο 2021-2027, από τα 193 εκατ. στα 426 εκατ. ευρώ. »Είναι μία εξέλιξη που χωρίς να αποκαθιστά την υστέρηση των δύο προηγούμενων περιόδων, μας δίνει αυξημένες δυνατότητες να σχεδιάσουμε, εγκρίνουμε και υλοποιήσουμε σημαντικές υποδομές και δράσεις, οι οποίες θα δώσουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τις ευκαιρίες που χρειάζεται για ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ανάδειξη των ισχυρών της πλεονεκτημάτων». Καθορίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητες του νέου ΠΕΠ, ο Φάνης Σπανός δήλωσε: «Κεντρική μας επιδίωξη είναι να συμπεριλάβουμε στο νέο ΠΕΠ ένα συνολικό σχεδιασμό με μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα και παρεμβάσεις, σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. Και φυσικά να παρεμβαίνουμε, με όλη μας τη θεσμική ευθύνη και πρωτοβουλία, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τομεακών και εθνικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Ανάκαμψης, τομεακά προγράμματα ΕΣΠΑ 21-27, ΠΑΑ, ΕΠΑ), ώστε μεγάλα έργα και δράσεις της Στερεάς Ελλάδας, να συμπεριλαμβάνονται στον επιτελικό σχεδιασμό και να μπαίνουν σε πορεία υλοποίησης όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Ολοκληρώνοντας, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε: «Η ενεργή και συνεχής συμμετοχή όλων μας σε αυτό το διάλογο, και τη συνδιαμόρφωση των πολιτικών και επιλογών της Περιφέρειας, αποτελεί αναγκαία συνθήκη και προϋπόθεση επιτυχίας στην προσπάθεια για να δούμε τη Στερεά Ελλάδα, όπως την οραματιζόμαστε και της αξίζει!» Το επικαιροποιημένο Σχέδιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βρισκόταν στις ηλεκτρονικές σελίδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και η διαβούλευση ήταν ανοιχτή για κάθε πολίτη να αποστείλει παρατηρήσεις ή προτάσεις έως και την 10η Οκτωβρίου 2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση stereaellada@mou.gr.