Για ποια θέματα συμφώνησε

Αντίθετη βρήκε τη Δημοτική Ομάδα η πρόταση του Δήμου Καρπενησίου που αφορά τη συγχώνευση των ΚΕΠ στο Καρπενήσι. Συγκεκριμένα, η Δημοτική ομάδα αποφάνθηκε αρνητικά για το θέμα αναφέροντας επί λέξει: «Κατά πλειοψηφία οι πολίτες του Προφήτη Ηλία (Ξηριάς) εξυπηρετούνταν από το ΚΕΠ του Νέου Δημαρχείου. Εάν εσείς θεωρείται ότι μετά από σχεδόν 10 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΠ στον Προφήτη Ηλία οι δημότες δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του, η ευθύνη βαραίνει ξεκάθαρα την δημοτική Αρχή και μόνο! Όσον αφορά τα συχνά περιστατικά τρομοκρατίας των υπαλλήλων του ΚΕΠ από τους (περιθωριακούς και προβληματικούς πολίτες), θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιες ενέργειες κάνατε ώστε να διαφυλάξετε την ασφάλεια των υπαλλήλων! Δηλαδή κάθε φορά που θα συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά θα κλείνουμε από μία υπηρεσία; Τη δικαιολογία ότι διοχετεύοντας τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό 2 υπηρεσιών σε μία θα είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου αναμονής, μόνο εσείς θα μπορούσατε να την φανταστείτε!! Διερωτόμαστε, ζητήθηκε η γνώμη των υπαλλήλων ή τουλάχιστον του προϊσταμένου του τμήματος για την πρωτοβουλία αυτή; Δυστυχώς, η κίνηση συγχώνευσης των ΚΕΠ αποδεικνύει για άλλη μια φορά, επί θητείας σας, τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του δήμου εκτός από πληθυσμιακά και από άποψη παροχής υπηρεσιών!»

Τα θέματα που συμφώνησαν

Από την άλλη σύμφωνη βρήκε τη Δημοτική Ομάδα η απόφαση του Δήμου να  παραχωρήσει ημιφορτηγό στην ΠΕ Ευρυτανίας η οποία διαθέτει χειριστές. Το συγκεκριμένο όχημα είναι τοποθετημένο στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας για την εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων. Ο υπάλληλος που το οδηγούσε συνταξιοδοτήθηκε και δεν υπάρχει άλλος υπάλληλος στην Δ.Ε. Κτημενίων για να το οδηγήσει. Η Δημοτική Ομάδα πρότεινε για το θέμα αυτό ο Δήμος να καλύψει τη θέση του υπαλλήλου που συνταξιοδοτήθηκε με νέο υπάλληλο, που θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του. Επίσης σύμφωνη βρήκε την εν λόγω Ομάδα η απόφαση του Δήμου να προβεί στην αγορά δυο ακινήτων για την χωροθέτηση και την εγκατάσταση συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων των Ε.Ε.Λ. το οποίο είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ένταξης του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Ποταμιάς». Η Ομάδα ανέφερε για το θέμα τα εξής: «Η συγκεκριμένη αγορά στην Κοινότητα Μικρού Χωριού, και όχι Μεγάλου Χωριού, αφορά στην κατασκευή του έργου μεγάλης περιβαλλοντικής και όχι μόνο σημασίας, του βιολογικού καθαρισμού Ποταμιάς. Η αναζήτηση θέσης για το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε περίπου πριν από ένα χρόνο με τη μορφή κατεπείγοντος. Λόγω διαφωνίας της έκθεσης εκτίμησης της Υπηρεσίας και της πρότασης του δημάρχου, ορίστηκε από τον ίδιο το δήμαρχο ειδική δια παραταξιακή επιτροπή διερεύνησης, από την οποία ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη της.Την υπόθεση ανέλαβε προσωπικά ο δήμαρχος. Ένα χρόνο μετά και λίγο πριν χάσουμε οριστικά την χρηματοδότηση του έργου καλούμαστε να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο ποσό, αισθητά μειωμένο σε σχέση με την αρχική εισήγηση. Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του δήμου, των ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρηματιών στην συγκεκριμένη θέση».