Στην αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της προβαίνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καρπενησίου με την επωνυμία «Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου» (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α .ΔΗ.Κ), λόγω παραίτησης τεσσάρων (4) μελών της.

Αναλυτικότερα, η Δημοτική επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:  τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, (1 από την μειοψηφία, έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής και 5) Δημότες ή κάτοικοι με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Λόγω όμως παραίτησης των μελών (3 τακτικά- 1 αναπληρωματικό) κ.κ. Μαρίας Ζαρκάδα του Κωνσταντίνου, Δημητρίου Νικολαΐδη του Κωνσταντίνου, Ιωάννη Δημητρίου του Χρήστου και Παρασκευής Τσιτούρη κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην αντικατάσταση των 3 τακτικών μελών και 1 αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ. Στην συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε την αντικατάσταση της κα. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευής από τον κ. Σβερώνη Ιωάννη, την αντικατάσταση της κα. Ζαρκάδα Μαρίας από τον κ. Οικονομίδη Ιωάννη, την αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Ιωάννη από την κα. Δεδούση Φωτεινή, και την αντικατάσταση του κ. Νικολαΐδη Δημητρίου από την κα. Βλάχου Μαρία.

Το Δ.Σ. συμφώνησε με την πρόταση αυτή.