Την αντικατάσταση μέλους αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων σχετικά με τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του Παπαθανάση Γρηγορίου από Τακτικό μέλος και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη θέση του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Σεραφείμ Νταβαρίνος. Σχετικά με την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη θέση του κ. Παπαθανάση ως Τακτικό μέλος αναλαμβάνει ο κ. Νταβαρίνος, καθώς και τη θέση του κ. Παπαθανάση ως αναπληρωματικό μέλος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αγράφων αναλαμβάνει επίσης κ. Νταβαρίνος Σεραφείμ.