Αξιοποιείται η υποβαθμισμένη περιοχή της Πειραϊκής Πατραϊκής.

0
3024

Στο Πράσινο Ταμείο η διαμόρφωση Πλατείας στην περιοχή και άλλα σημαντικά έργα του Δήμου Καρπενησίου

Μεγάλη οικονομική ανάσα αποτελεί για τον Δήμο Καρπενησίου η έγκριση και η ένταξη δύο νέων έργων στο Πράσινο Ταμείο. Τα έργα αυτά, μεγάλου προϋπολογισμού, αφορούν την ανάπλαση του χώρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου και την διαμόρφωση πλατείας της Πειραϊκής Πατραϊκής.

Αναλυτικότερα, τα έργα αυτά εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο του Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Oι μελέτες εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

 Η πλατεία στην Πειραϊκή Πατραϊκή

Ένα έργο προϋπολογισμού 190.500,00 ευρώ που έχει στόχο έχει το σχεδιασμό ενός υπαίθριου χώρου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής, η οποία είναι σχετικά εγκαταλελειμμένη εδώ και αρκετά χρόνια.  Με το παρόν έργο προβλέπεται η ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου Πειραϊκή -Πατραϊκή. Ο κοινόχρηστος χώρος καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο και με τη διαμόρφωσή του δημιουργείται ένας οργανωμένος δημόσιος χώρος έκτασης 900 τ.μ. που θα συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών του Καρπενησίου. Ο προς ανάπλαση χώρος ανήκει στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρπενησίου και σε ένα οικιστικό σύνολο που χαρακτηρίζεται από αραιή δόμηση και έντονο φυσικό περιβάλλον. Η οργάνωση του χώρου διαμορφώνεται σε τέσσερις ενότητες οι οποίες εσωτερικά προσφέρουν χώρους φυσικά σκιασμένων καθιστικών με επιλογή κατάλληλης φύτευσης. Θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, χώρος παιχνιδιού, χώρος καθιστικών, ειδικές οδεύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης και γενικά εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο χώρο. Τη γενικότερη διάταξη συμπληρώνουν περιμετρικά καθίσματα, δένδρα και ο κατάλληλος εξοπλισμός (φωτιστικά σώματα, καθίσματα,). Στο συγκεκριμένο έργο κρίθηκε θεμιτό να χρησιμοποιηθούν υλικά φυσικά που εναρμονίζονται με το περιβάλλον, όπως είναι η πέτρα και το ξύλο, καθώς και τα φυτά που θα φυτευτούν θα ταιριάζουν με το ύφος και το χαρακτήρα του τόπου και θα αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο ακόμη περισσότερο. Η πλατεία της Πειραϊκής-Πατραϊκής θα είναι μια ‘παραπομπή’ στο φυσικό τοπίο, εντός ενός μελλοντικού αστικού τοπίου, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η μακέτα της ανάπλασης στην Πλατεία της Πειραικής Πατραικής όπου θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια,χώρος παιχνιδιύ,χώρος καθιστικών,ειδικές οδεύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης και προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο χώρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάπλαση Δημοτικού Χώρου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου

Ένα έργο προϋπολογισμού 166.000,00 ευρώ. Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται η ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου γύρω από το δημοτικό σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Καρπενησίου. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής:

– Δημιουργία πλακόστρωτων χώρων κίνησης πεζών σε όλη την έκταση του οικοπέδου.

-Κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου.

-Πρόβλεψη κατάλληλου φωτισμού για την ανάδειξη του χώρου και σχολείου.

-Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια κλπ)

-Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για την είσοδο στο σχολείο.

-Κατασκευή χώρου για αθλοπαιδίες από συνθετικό χλοοτάπητα (5Χ5).

-Φύτευση που να χαρακτηρίζει και να αναδεικνύει το φυσικό πλούτο της περιοχής.

Παιδικές Χαρές Δήμου Καρπενησίου

Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου»  από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, προϋπολογισμού  314.631,40 €,  από τα οποία 200.000,00 είναι η μέγιστη χρηματοδότηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, και 114.631,40 € θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του δήμου. Η  μελέτη έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση δέκα εννέα παιδικών χαρών, για την ασφαλή χρήση τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χώρος στην Πειραική Πατραική όπως είναι τώρα.

 

 

 

 

 

Δημοπρασίες έργων Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου συνεχίζει την δημοπράτηση νέων σημαντικών και αναγκαίων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 658.600€, έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Αναλυτικά τα έργα και οι ημερομηνίες δημοπράτησης παρουσιάζονται παρακάτω:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
1 Ασφαλτόστρωση συνέχειας οδού Ειρήνης στην περιοχή Μύλων 50.000€ ΣΑΤΑ 22-10-2018
2 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καστανιάς και ΤΚ Προδρόμου 40.000€ ΣΑΤΑ 23-10-2018
3 Βελτίωση Υποδομών ΤΚ Σαρκίνης, Εσωχωρίων και Βελωτών 36.000€ ΣΑΤΑ 25-10-2018
4 Αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Ασπροπύργου 188.000€ ΣΑΕΠ 066 29-10-2018
5 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Δομνίστας, Κτημενίων, Προυσού και Φουρνάς στον Δήμο Καρπενησίου για δύο έτη 2017-2018 (Α΄φάση) 270.200€ ΣΑΕΠ 566 2-11-2018
6 Επισκευή,   συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  Δήμου Καρπενησίου 74.400€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 5-11-2018
ΣΥΝΟΛΟ 658.600