Την στήριξή του στον αντικαπνιστικό νόμο δείχνει έμπρακτα ο Δήμος Καρπενησίου θέτοντας σε εφαρμογή σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος, ορίζοντας υπεύθυνους εντός των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Όσον αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων (χρήση τσιγάρου, πούρου, πίπας, συσκευών υγρού ηλεκτρονικού τσιγάρου και ηλεκτρονικών συσκευών θέρμανσης καπνού. Η απαγόρευση αυτή θα εφαρμοστεί σε κάθε κλειστό ή στεγασμένο χώρο εργασίας, στους διαδρόμους καθώς και στους κλειστούς χώρους αναμονής του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Ύδρας αρ. 06 στο Καρπενήσι, του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 01, στους χώρους του δημοτικού παιδικού σταθμού, της Μαθητικής Εστίας, του Κ.Α.Π.Η., της Πρόνοιας, της δημοτικής αγοράς, του δημοτικού κολυμβητηρίου και γενικότερα σε όλους τους κλειστούς και υπαίθριους χώρους που διεξάγονται δράσεις για παιδιά (παιδικές χαρές, γήπεδα, θεματικά πάρκα κλπ ). Επίσης, η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει και για τα δημοτικά κτίρια των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών με έδρα τις δημοτικές ενότητες Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς, εντός των δημοτικών οχημάτων, αλλά και στα δημοτικά κτίρια- γραφεία που εντάσσονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου.

Ορίστηκαν οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Νόμου

Για τις υπηρεσίες που είναι υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις επιτελικές υπηρεσίες, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Σβερώνη Ιωάννη. Για τις υπηρεσίες του Αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομίας ορίζεται ο προϊστάμενος κ. Δημήτριος Κεφαλάς. Για τις υπηρεσίες υποστήριξης ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης των Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιος Αναγνωστόπουλος με αναπληρωτές τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού ορίζεται η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Αγγελική Μπέσσα με αναπληρωτές τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις υπηρεσίες των Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ορίζεται η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Μαρία Παπαδοπούλου με αναπληρωτές τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας. Για τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες με έδρα τις δημοτικές ενότητες Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης των εκάστοτε υπηρεσιών με αναπληρωτές τους προϊσταμένους των υπηρεσιών αυτών.

Ποιες οι αρμοδιότητες των υπευθύνων

Οι αρμοδιότητες των υπευθύνων για την τήρηση του Νόμου στις δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου είναι να αναρτήσουνε σήμανση και να λάβουν μέτρα αποτροπής του καπνίσματος στους χώρους ευθύνης τους (απομάκρυνση σταχτοδοχείων), να ανταποκρίνονται σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης, να πραγματοποιούν συστάσεις στους παραβάτες και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όποτε και εάν απαιτείται. Αρμόδιο κέντρο ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναφοράς του κοινού είναι η τηλεφωνική γραμμή 1142. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου  και να ενημερώσουνε το προσωπικό σχετικά με την ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία. Η μη τήρηση των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου κατά του καπνίσματος αποτελεί παράβαση και επισύρει την επιβολή προστίμου τόσο στους παρανόμους καπνίζοντες όσο και στους υπεύθυνους διαχείρισης τωνπαραπάνω χώρων. Επιπλέον, επιβάλλεται πρόστιμο στους ανωτέρω υπεύθυνους για παραβάσεις που αφορούν τη μη τέλεση των ορισθέντων αρμοδιοτήτων τους με την παρούσα απόφαση.