Απαγορεύεται το κυνήγι όταν χιονίζει

0
342

Οι παραβάτες τιμωρούνται από το νόμο
Η Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας ενημερώνει για την απαγόρευση θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων και προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για τους παραβάτες.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της περιοχής του Νομού Ευρυτανίας, λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, που καλύπτουν κάθε χειμώνα τον ορεινό, ημιορεινό χώρο του Νομού μας, απαγορεύει τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητάς του, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2018 – 2019 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:
• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
• Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, κατά της ημέρες ολικού παγετού καθιστώντας τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής.
Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται, ενώ η ισχύς της απαγόρευσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2018-2019. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία και Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Ευρυτανίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.