Με απευθείας ανάθεση το έργο ύδρευσης Καρπενησίου – Γαύρου

3610

Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Γαύρου»

Την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Γαύρου» προϋπολογισμού 24.000,00 € αποφάσισε ο Δήμος Καρπενησίου, με απόφαση του Δημάρχου κ. Σουλιώτη που υπογράφτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018. Συγκεκριμένα το έργο ανατίθεται στην εταιρεία Φλωράκης Ε. και Βαξεβάνος Θ. Α.Ε.  με έδρα την Ευρυτανία.

Για την παραπάνω απόφαση ελήφθησαν υπόψη οι εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 25.7336.100, η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου στην οποία ψηφίστηκε η πίστωση για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου καθώς και τη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου.