Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων σχετικά με τη λήψη απόφασης περί μεταβολών ή μη που έχουν επέλθει από την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Αγράφων.

Το συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη απόφασης ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στους οικισμούς του Δήμου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο Φύλλο Αυτοτελών Οικισμών της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011.

Αναλυτικότερα, με έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Ευρυτανίας και στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021, προβλέπεται η διαδικασία καθορισμού των Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου. Κατόπιν ελέγχου αυτού διαπιστώθηκε ότι για τους οικισμούς του Δήμου Αγράφων δεν έχουν επέλθει μεταβολές (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) από την απογραφή πληθυσμού -κατοικιών έτους 2011 και αυτοί ισχύουν όπως είχαν αποτυπωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020.