Αποδοχή χρηματοδότησης οδικών δικτύων, αδυναμίες του Δήμου & εγκρίσεις, τα 41 τα θέματα του ΔΣ Καρπενησίου

0
2575

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 9η Τακτική Συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καρπενησίου, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για σαράντα ένα (41)  θέματα. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, την επιχορήγηση συλλόγων, την αποδοχή χρηματοδότησης για τα οδικά δίκτυα Αρέντα – Καταβόθρα, Βελωτά – Εσωχώρια και Διπόταμα – Καστανούλα και την διάθεση λεωφορείου ΑΜΕΑ. Επίσης, συζήτηση θα γίνει και για την συνδιοργάνωση Αθλητικής Βιωματικής Δράσης με την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας και τον Αθλητικό Σύλλογο Καρπενήσι 2002, την γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, την λήψη απόφασης σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2019, ενώ θα παρθεί απόφαση και για την  αδυναμία εκτέλεσης εργασιών σχετικά με την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού. Τέλος, θα αποφασισθεί η έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων, καθώς και η έγκριση για τηνέκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου.

Όσον αφορά τα τεχνικά θέματα θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών  Δήμου Καρπενησίου», του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ»αλλά και την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», καθώς και την σύσταση επιτροπής για τα έργα αυτά. Θα αποφασιστεί επίσης, η προσωρινή παραλαβή των έργων «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας και Κλειτσού» Δήμου Καρπενησίου αλλά του έργου «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης σχεδίου πόλεως».