Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα θέματα για τα οποία έλαβαν αποφάσεις οι σύμβουλοι αφορούσαν την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020, την αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Β΄ δόση 2021, καθώς και το αίτημα της Διευθύντριας Γυμνασίου – Λυκειακές Τάξεις Γρανίτσας για έγκριση δαπάνης και παροχή εξουσιοδότησης για εξόφληση τιμολογίου.