Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,όπου παρουσιάστηκαν απολογιστικά τα πεπραγμένα του 2020 ολόκληρης της Περιφέρειας και της Π.Ε. Ευρυτανίας. Αναλυτικότερα, η Αντιπεριφέρεια του νομού μας, όπως αναφέρει η περιφερειακή αρχή, κατά τη διάρκεια του 2020 συνέχισε την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τον τόπο, έχοντας σαν βάση τρεις βασικές προτεραιότητες: Την άρση της απομόνωσης της περιοχής, την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρυτανίας και την στήριξη και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αναφορικά με την πανδημία η Π.Ε. Ευρυτανίας αναφέρει: «στην διαχείριση της πανδημίας βρεθήκαμε από την αρχή στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας με μια σειρά από μέτρα και πολιτικές για την στήριξη του κάθε πολίτη αλλά και των δομών υγείας της περιοχής μας, με κορωνίδα της δράσης μας, την ειδική ομάδα διαχείρισης COVID που έχουμε συστήσει σαν Περιφέρεια». Βέβαια, στον γενικότερο απολογισμό η Περιφέρεια δέχεται δριμεία κριτική από την αντιπολίτευση

Δράσεις και Έργα

Σε μια αναλυτική έκθεση ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός, αναφέρει ότι στον τομέα των συγκοινωνιακών έργων υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στον δρόμο των Αγράφων, της Βλαχέρνας, της Σκοπιάς, της Χελιδόνας, της Κρέντης-Κρυονερίου, του Προυσού, του Ραπτοπούλου, της Τέμπλας, της Δαφνούλας και του Βασιλεσίου. Από το τεχνικό τμήμα των επιθεωρήσεων, αδειοδοτήσεων και εκδόσεων πιστοποιητικών διεκπεραιώθηκαν 84 υποθέσεις (επιθεωρήσεις οχημάτων, άδειες πρατήριων υγρών καυσίμων άδειες συνεργείων, άδειες πλυντηρίων, σημειώματα έλξης οχημάτων, έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου, αδειοδότηση ραδιοερασιτεχνών, εξουσιοδότηση συνεργείων για ΚΕΚ). Από την συνολική λειτουργία της Διεύθυνσης (πλην ΚΤΕΟ) παρήχθησαν για την Περιφερειακή Ενότητα 60.401,00 € έσοδα.

Τεχνικά έργα

Στο πεδίο την δημοσίων έργων το 2020 ολοκληρώθηκαν 17 έργα συνολικού προϋπολογισμού 9.174.027,72€, συμβασιοποιήθηκαν32 έργα προϋπολογισμού 12.188.245,87 €, δύο μελέτες προϋπολογισμού 37.200,00 € και δημοπρατήθηκαν 30 έργα προϋπολογισμού 12.214.366,21 €. Αναφορικά με τις υποδομές ο σχεδιασμός της Π.Ε. εμπεριέχει τρεις βασικές προτεραιότητες:Α. Έργα – Υποδομές που έχουν να κάνουν με την άρση της απομόνωσης της περιοχής, Β. Έργα – Υποδομές που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρυτανίας, Γ. Έργα – Υποδομές που έχουν να κάνουν με την συντήρηση των υποδομών μας και με την καθημερινότητα των πολιτών

Στον τομέα Τουρισμού και Πολιτισμού έγιναν παρεμβάσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο, στην Μονή Βράχας, στην Καλλιακούδα, στους Δομιανούς, ενώ επιτεύχθηκε και η χρηματοδότηση της ένταξης του Αγίου Λεωνίδη.

Στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού ολοκληρώθηκε το έργο της αισθητικής και λειτουργικής ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και των αθλητικών υποδομών του κτηριακού συγκροτήματος Α Γυμνασίου – Γεν Λυκείου – Βασικής Βιβλιοθήκης, π/υ 2 εκ €. Για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον ανωτέρω χώρο αλλά και στα γήπεδα στο Κεφαλόβρυσο δημοπράτησαν και συμβασιοποιήσαν ένα ακόμη έργο για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Καρπενησιού, π/υ  395 χιλ €. Επίσης έγινε χρηματοδότηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου, το έργο της Συντήρησης και Αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ, π/υ 390 χιλ €.

Στο περιβάλλον υλοποιήθηκε το έργο της συντήρησης και του καθαρισμού των υδατορεμάτων, π/υ 800 χιλ €, ενώ στον αγροτικό τομέαυλοποιήθηκε το πρόγραμμα των νέων αγροτών, παρακολουθήθηκε και ελέγχθηκε το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, τόσο των μόνιμων, όσο και των μετακινούμενων κτηνοτρόφων με εξέχουσες τις ενέργειες για τους εκτεταμένους εμβολιασμούς του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και την υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου για την ονομασία ΠΟΠ για το «Τσαλαφούτι» και την ολοκληρωμένη δράση για την ανάπτυξη της Mελισσοκομίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού. Ακόμη υλοποιήθηκανεκτεταμένες βελτιώσεις αγροτικής οδοποιίας υποβοηθώντας τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους  του Νομού και μέσω προγραμματικής σύμβασης χρηματοδοτήσαν την:Βελτίωση του οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανιά, π/υ 150 χιλ €, καιτη βελτίωση του οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα – Στένωμα, π/υ 130 χιλ €.

Στον τομέα της Υγείας – Κοινωνικής Μέριμνας παρεμβάσεις έγιναν για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Καρπενησίου, για την επιδότηση 24 θέσεων αγροτικών και επικουρικών ιατρών, αλλά και με το πρόγραμμα της στήριξης των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Στην δημόσια διοίκηση εφαρμόστηκε η τηλεργασία, χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμογές ΤΠΕ, ενώ προχώρησαν και σε δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και στην περεταίρω αξιοποίηση του Κτηριακού Συγκροτήματος του ΟΑΕΔ. Ακόμη έγινε συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων με το έργο της «Επισκευής και Συντήρησης του Κτηριακού Συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησιού», π/υ 120 χιλ €.

Στην πολιτική προστασία έγιναν συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη της τεχνικής ικανότητας των υπηρεσιώνκαι καθοριστικές παρεμβάσεις. Έγιναν 4 διαγωνισμοί για μίσθωση μηχανημάτων έργου, τόσο για την αντιπυρική, όσο και για την χειμερινή περίοδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από έκτακτες ανάγκες και από έκτακτα καιρικά φαινόμενα π/υ  294 χιλ €. Ακόμη κηρύχτηκε η ΔΕ Αγράφων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αιτήθηκαν την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών σε δίκτυα Υποδομών της ΔΕ Αγράφων ΠΕ Ευρυτανίας που προκλήθηκαν από τον «Ιανό»» στην ΣΑΕ 866, π/υ 1,240 χιλ €

Ειδικά ζητήματα

Άλλες δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη της Ευρυτανίας: Υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας και του Δήμου Καρπενησίου, για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών της περιοχής. Υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υποστήριξη και αναβάθμιση των πανεπιστημιακών δομών του ΓΠΑ στην Ευρυτανία και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την ανάδειξη και προβολή της Λίμνης Κρεμαστών, διοργανώνονταςδιαδικτυακή ημερίδα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πραγματοποιήσαμε για ένα μήναπιλοτική δρομολόγηση διαδρομών με σκάφη, υλοποιήθηκε με το διαδραστικό Μουσείο, το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας, το «Museums Summer Camp 2020 – καλοκαιρινές γιορτές μουσείων», πραγματοποιώντας ταυτόχρονα  και δύο  διαδικτυακές συναυλίες.