Τη συνήθη εποχή ξεκινά η αντιπυρική περίοδος και στην Ευρυτανία κατά την οποία απαγορεύεται η καύση ξερόκλαδων κλπ, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρόλο που λίγο πριν την έναρξή της φέτος έχουν ήδη εκδηλωθεί πυρκαγιές σε ολόκληρο το νομό. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας που αφορά στον καθορισμό των χρονικών ορίων χρήσης του πυρός εντός του έτους 2020, και συγκεκριμένα στην απαγόρευση καύσης στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας από 01-05-2020 έως 31-10-2020, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής αρχής.

φωτο:aigialeia24.gr