Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 | Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου
Ημερίδας με θέμα: «Από τα ευρυτανικά όρη στον κάμπο της Μικράς Ασίας: Οι Ευρυτάνες
στην περιπέτεια του 1922». Διοργάνωση: Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Ευρυτανίας σε
συνεργασία με την Πανευρυτανική Ένωση και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας