Στον Εισαγγελέα ο Συνήγορος του Καταναλωτή για την JMC A.E.

104
jmctech

Για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και Παραβίαση της νομοθεσίας από την Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Συστημάτων με διακριτικό τίτλο JMC A.E., απευθύνθηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στην Εισαγγελία Καρπενησίου, μετά από δεκάδες καταγγελίες καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33315/06.06.2024 έγγραφό της η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” ενημέρωσε τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Συστημάτων” με διακριτικό τίτλο “JMC A.E.”, που εδρεύει στο Καρπενήσι,σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών προκειμένου να διερευνήσει το ζήτημα στο πλαίσιο των κατά νόμο ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων της.

Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή: «Η ως άνω εταιρεία, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και αγαθών τεχνολογίας μέσω διαδικτύου,  με όνομα χώρου“www.jmctech.gr”, δεν παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα ούτε επιστρέφει τα χρήματα που προεισέπραξε από τους καταναλωτές.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει απευθύνει την υπ’ αρ. πρωτ. 36836/2024 Σύσταση προς την εταιρεία ενώ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α΄259), προχώρησε στη με αριθμό πρωτ. 37584/28-6-2024  ανακοίνωση αξιόποινης πράξης (κατ’ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) προς την αρμόδια Εισαγγελία Καρπενησίου».

Πρόστιμο 120.000 ευρώ στην εταιρεία JMC από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Πρόστιμο συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στην επιχείρηση “JMC ΑΕ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” που διατηρούσε το ηλεκτρονικό κατάστημα www.jmctech.gr, επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η λειτουργία του site διεκόπη αμέσως μετά από ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, μετά από εκτεταμένο έλεγχο που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και ειδικότερα:

• Η μη παράδοση των παραγγελιών προϊόντων στον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης και η μη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τον οριστικό χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση της προθεσμίας.

• Η μη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν οι καταναλωτές για την αγορά των αγαθών μετά από καταγγελία της σύμβασης και ακύρωση της παραγγελίας.

• Η παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την παράδοση των αγαθών ενώ στην πραγματικότητα η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει τις παραγγελίες.

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Mute

• Η μη παροχή εξηγήσεων στην υπηρεσία.

Εκτός από το διοικητικό πρόστιμο που επεβλήθη στη συγκεκριμένη επιχείρηση, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προχώρησαν και στην προσωρινή απαγόρευση της πρόσβασης στον ιστότοπο της επιχείρησης μετά από σχετική εντολή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην άμεση διακοπή της πρόσβασης στον ιστότοπο της επιχείρησης ώστε να αποτραπεί πάραυτα η περαιτέρω βλάβη για τους καταναλωτές από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το καταναλωτικό κοινό καλείται, σε περίπτωση που εντοπίζει φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, να υποβάλει καταγγελία στην Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (http://kataggelies.mindev.gov.gr/). (με πληροφορίες powergame.gr)