Από 29€ σε 90€ η νέα μετοχή

Το νέο ΔΣ και οι αλλαγές

ΟΛΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν οι μέτοχοι του Υπεραστικού ΚΤΕΛ ΝομούΕυρυτανίας Α.Ε. πριν από λίγες ημέρες με στόχο την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση δύο μελών, αλλά και τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε διάφορα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του, με βασικότερο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στη ‘θέση’ του ο Σαράντης Παρμάκης-

Μετά τις παραιτήσεις δύο εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του ΚΤΕΛ, η διοίκηση προχώρησε στην αναγκαστική εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με την παραίτηση του μέχρι εκείνης της στιγμής Προέδρου Παρμάκης Σαράντης, όπως ορίζει το καταστατικότης εταιρείας.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2022, ο κ. Παρμάκης διατηρεί ξανά την θέση του Προέδρου, με το νέο Δ.Σ. στα υπόλοιπα μέλη να διαμορφώνεται ως εξής:Αντιπρόεδρος: Χειλάς Κωνσταντίνος και σύμβουλοι οι: Σταμούλης Γεώργιος Κωστορίζος, Αθανάσιος και Καραγιάννης Αντώνιος.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Από 29€ σε 90€ η νέα μετοχή

Την αύξηση για άλλη μια φορά του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας τους αποφάσισαν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ Ευρυτανίας. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με την πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, η αντίστοιχη εισήγηση αναφέρει ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για εγκατάσταση στο ΚΤΕΛ Ευρυτανίας σύγχρονων συστημάτων υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, για το λόγο ότι στο άμεσο μέλλον οι αποζημιώσεις του Δημοσίου προς τα ΚΤΕΛ για τα Φοιτητικά Εισιτήρια, των Πολυτέκνων καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες θα διανέμονται αποκλειστικά και μόνο από τις πληροφορίες αυτών των συστημάτων. Παράλληλα η εταιρεία έχει επιλεχθεί για να επιδοτηθεί για το σκοπό απόκτησης του ψηφιακού και ηλεκτρονικού αυτού εξοπλισμού, στο πλαίσιο χρηματοδότησηςτης Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου», ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, με προϋπολογισμό 330.000€ και αναλογούσα δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 198.000€.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 134.200,00€ ή με καταβολή 6.100,00 € στο ταμείο της εταιρείας ανά λεωφορείο, για το σύνολο στόλο των 22 λεωφορείων που διαθέτει η εταιρεία (Αναλυτικά: 6.100,00 € * 22 λεωφορεία = 134.200,00€). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε η απόσυρση — κατάργηση 2.200 ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ (29,00€) και η εκ νέου έκδοσή ισόποσων 2.200 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ενενήντα ευρώ (90,00€) η καθεμιά. Δηλαδή, από το αρχικό κεφάλαιο των 63.800 ευρώ που προέκυπτε από 2.200 μετοχές * 29, 00 ευρώ, το Μετοχικό Κεφάλαιο φτάνει πια τις 134.200 ευρώ που προκύπτει από 2.200 μετοχές * (90,00 – 29,00) 61,00 ευρώ.

Νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές& ίδρυση Τουριστικού γραφείου

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ψήφισε για την ανάπτυξη δυνατότητας ηλεκτρονικών εφαρμογών μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού και στην διαμόρφωση δρομολογίων ακόμα και εκτάκτων δρομολογίων.Την απόφαση αυτή, έλαβαν οι μέτοχοι εξαιτίας του ανταγωνισμού στις μεταφορές, αφού εταιρείες ΤΑΧΙ, παρέχουν πακέτα μεταφορών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών όπου ομαδοποιούν δρομολόγια και αποσπούνμέρος του επιβατικού κοινού των ΚΤΕΛ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση του ΔΣ. Επιπλέον, στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρείας οι μέτοχοι αποφάσισαν την ίδρυση Τουριστικού Γραφείου στο Καρπενήσι, μπαίνοντας έτσι σε νέα ‘νερά’ στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, σχέδιο που αν τελικά υλοποιηθεί θα είναι η 6η επιχείρηση με άδεια Γενικού Τουρισμού στο Καρπενήσι.

Αρνητική η απόφαση για μείωση υπαλλήλων

Θέμα για την πιθανή απόλυση ενός από τους πέντε εργαζομένους τέθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΚΤΕΛ, αλλά τελικά καταψηφίστηκε, οπότε το εργατικό δυναμικό της εταιρείας παραμένει ως έχει. Παράλληλα, βέβαια, προσπαθώντας να εξοικονομήσει πόρους το ΚΤΕΛ συζήτησε και τη μείωση των λειτουργικών του εξόδων, ακολουθώντας το γενικότερο πνεύμα λιτότητας για το φετινό χειμώνα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Η μείωση των δαπανών αφορά στη λειτουργία τουσταθμού ΚΤΕΛ επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στο Καρπενήσι και συγκεκριμένα τα έξοδα για πετρέλαιο θέρμανσης, νερό, κλπ.