Αύριο Κυριακή η 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. 22 τα θέματα που θα συζητηθούν

0
2166

Το νέο Διοικητήριο του Δήμου Αγράφων, η ένταξη στο «Φιλόδημος ΙΙ» για μηχανήματα και η παραλαβή έργων θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση


Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί η 13η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2018, του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν 22 θέματα, 17 γενικά και 5 τεχνικά.

Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα είναι η Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των έργων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΧΡΥΣΩΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙ Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΙΑ Τ.Κ. ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΑ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» και η Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παράδοση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ».

Στα γενικά θέματα περιλαμβάνονται: Επί Διοικητικής Αποβολής των Λαθύρη Κων/νου, Λαθύρη Χρήστου και Μπακογιάννη Παναγιώτη, η Έγκριση προμήθειας γλυκών και χυμών στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 έτους 2018. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.040,00€, Γ΄ Δόση 2018, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Αγράφων. Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Τροβάτου στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο, για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και άλλων αναγκών πολιτιστικού χαρακτήρα, Δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βίνιανης για να στεγαστεί η νεοσύστατη ΚΟΙΝΣΕΠ με το διακριτό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΜΟΝΟΜΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝ..ΕΠ», Έγκριση εκ νέου σύναψης σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας, για την εκτέλεση των δρομολογίων που εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου. Έγκριση της 9ης και 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018. Κατανομή πίστωσης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγράφων από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγράφων. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δήμου Αγράφων» και Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5021491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», Έγκριση παραχώρησης χώρου για τη λειτουργία γραφείου Κτηματογράφησης στο Δήμο Αγράφων.