Βγήκε η απόφαση για το πού θα ψηφίσουμε

0
3902

Στον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Ευρυτανίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών και οι περιφέρειες.

Για την περιοχή μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός, έκανε τον καθορισμό, έχοντας υπόψη την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019» και τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στην εκλογική περιφέρεια του νομού Ευρυτανίας.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Ευρυτανίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.