Υποβολή μελέτης για χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού  3,5 εκατ. ευρώ  

Ο Δήμος Καρπενησίου υπέβαλε ολοκληρωμένη μελέτη προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το έργο αφορά στη βελτίωση οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης του Καρπενησίου και αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.  

Τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις έχουν συνολικό μήκος τουλάχιστον 8,00 χλμ.. Σε αυτή τη φάση, όπου απαιτείται, για την βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας θα γίνουν έργα τεχνικά, οδοστρωσία, πεζοδρόμια, ασφαλτικά, δημιουργία χώρων στάθμευσης με θέσεις ΑΜΕΑ, οδοφωτισμός. Θα κατασκευαστεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τέλος θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα και θα γίνει φύτευση πρασίνου. 

Η φιλοσοφία του νέου έργου είναι αφενός να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας σε οδηγούς και πεζούς και αφετέρου να αποτελέσει την συνέχεια της αρχικής Ανάπλασης που έχει εκτελεστεί στον κεντρικό ιστό της πόλης του Καρπενησίου και δρώντας συμπληρωματικά να ολοκληρώσει την αναβάθμιση της πόλης του Καρπενησίου, οριοθετώντας ζώνες ήπιας κυκλοφορίας,  αλλά και βόλτας για ντόπιους και επισκέπτες. 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες  στις παρακάτω  προτεινόμενες θέσεις ως εξής: 

Θέση 1 Περιοχή Άνω Προφήτη Ηλία (Ξηριά) και Σχολικό Συγκρότημα Προφήτη Ηλία 

Θέση 2 «Ρίζωμα»  – Δημοτική οδός προς Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου 

Θέση 3 Δρόμος προς περιοχή Κεφαλόβρυσο  

Θέση 4  Περιοχή Συνεδριακού Κέντρου  

Θέση 5  Περιοχή Κάτω Προφήτη Ηλία (Ξηριά)  

Θέση 6 Είσοδος Προφήτη Ηλία (Ξηριά) – Διασταύρωση για πρώην ΔΑΒΙΕ Ε.Ο. Καρπενησίου –Λαμίας  

Θέση 7 Κατασκευή πεζοδρομίου κάτωθεν Σταδίου Καρπενησίου  

Στόχος της πρότασης  είναι η ισορροπημένη εναρμόνιση των προτεινόμενων υποδομών με τις υφιστάμενες, δημιουργώντας κατά το δυνατόν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικές και ημιτελείς ενέργειες.    

Η πρόσκληση αφορούσε σε πόλεις άνω των 20.000 κατοίκων και η πόλη του Καρπενησίου μπορούσε να καταθέσει πρόταση κατ’ εξαίρεση λόγω του ότι είναι χαρακτηρισμένος τουριστικός δήμος  βάσει του ΠΔ899/1976.