Η Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζοντας την εκδοτική ανθοφορί εξέδωσε πρόσφατα ένα από τα τελευταία πνευματικά πονήματα του εξαίρετου πνευματικού ανθρώπου και ιστορικού ερευνητή Ανάργυρου – Γιάννη Μαυρομύτητου, που αναφέρεται στον πρώτο μετά την Επανάσταση του 1821 Δήμαρχο Καρπενησίου Μανόλη Ιερομνήμονα.  Ο  τίτλος του είναι: «ΜΑΝΟΛΗΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ, Ο πρώτος Δήμαρχος Καρπενησίου και πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση του 1844»

            Στο πρώτο κεφάλαιο του έργου  παρατίθενται σημαντικά βιογραφικά στοιχεία για τον Μανόλη Ιερομνήμονα και στο δεύτερο παρέχονται  αρκετές πληροφορίες για την συμμετοχή του στην Επανάσταση του 1821. Στο τρίτο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναφέρεται στον διορισμό του  πρώτου αιρετού, και δικαίως,  διορισθέντος  Δημάρχου Οιχαλίας (Καρπενησίου) Μανόλη Ιερομνήμονα για την περίοδο 1836-1840. Στοιχεία για έργα του κατά την θητεία του  με τα κοινά δεν βρέθηκαν. Στο Καρπενήσι υπάρχει οδός Ιερομνήμονος μέσα στο Καρπενήσι, ενώ περιοχή ολόκληρη οικοδομημένη από δημόσια κτίρια (Γυμνάσιο, Νοσοκομείο κ.ά) καθώς και  με ιδιόκτητες κατοικίες φέρει την ονομασία «Γερομνήμη». Το τέτερτο κεφάλαιο αναφέρεται στην πολιτική δράση του Μανόλη Ιερομνήμονα και συγκεκριμένα στην εκλογή του στις πρώτες δημαιρεσίες και στις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των- εξουσιοδοτημένων για την κατάρτιση του πρώτου Ελληνικού Συντάγματος – εθνοσυμβούλων.

            Στις τελευταίες σελίδες του παραπάνω πονήματος  (45-48) υπάρχει πλουσιότατη βιβλιογραφία. Το βιβλίο προλογίζεται από τον Φιλόλογο Καθηγητή κ. Αθανάσιο Δ. Σταμάτη, τ. Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης και  είναι αφιερωμένο από τον συγγραφέα  «Στην ιερή μνήμη των γονέων του Διονυσίου και Μαρίας».