Τον πίνακα με τους φορείς που δικαιούνται την Γ’ δόση της πληρωμής του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ). Το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι ανέρχεται σε 5.032.485,32 ευρώ.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκτός από πολλές άλλες δομές σε πολλές περιοχές, χρηματοδότηση θα δοθεί και στο Βοήθεια στο Σπίτι Καρπενησίου (1757 ΕΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Α.Δ.Η. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κοινωφελής Επιχείρηση) ύψους 50.432,60 €.

Στον σχετικό πίνακα επισημαίνεται ότι λόγω της αναμενόμενης άφιξης της σχετικής χρηματοδότησης, καλούνται όλοι οι φορείς να στείλουν:

  1. ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικης Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), Σύμβουλοι φορέων ΟΤΑ, ΑΦΜ 094149181 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Μυλλέρου 73-77 ΤΚ 10436 Αθήνα, με αιτιολογία» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Γ΄ ΔΟΣΗ»
  2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ σε ισχύ
  3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ σε ισχύ

Στον φάκελο που θα στείλουν οι φορείς θα πρέπει να αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΣΣ 2017 – Γ΄ ΔΟΣΗ», περιλαμβάνεται: ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ