Το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο..παιχνιδίσματα»,  απευθύνεται σε όλους τους γονείς (δημότες και επισκέπτες) και για την εγγραφή των παιδιών, ηλικίας 4 έως 12 ετών,  απαιτούνται:

  • η υποβολή  σχετικής αίτησης (διαθέσιμη στα ΚΕΠ, στα δημοτικά κτίρια και στο site www.karpenissi.gr του Δήμου Καρπενησίου)
  • ιατρική γνωμάτευση για την δυνατότητα άθλησης του παιδιού
  • η καταβολή του ποσού συμμετοχής

Οι εγγραφές ξεκινούν από την Πέμπτη18 Ιουνίου 2020

Τα «Βουνο..παιχνιδίσματα»  θα λειτουργήσουν τις κάτωθι περιόδους:

Α’ περίοδος: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β’ περίοδος: 16 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γ’ περίοδος : 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δ’ Περίοδος:  17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-  31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το κόστος συμμετοχής είναι 25 ευρώ το κάθε παιδί ανά περίοδο λειτουργίας.

Εάν κάποιος δεν δύναται να προσέλθει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Καρπενησίου μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή:

  • τυπώνετε το έντυπο  της αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr
  • Συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση (μία αίτηση για κάθε παιδί για κάθε περίοδο)
  • Φωτογραφίζετε ή σκανάρετε την αίτησή σας (jpg ή pdf αρχείο )
  • Πληρώνετε ηλεκτρονικά το ποσό των 25 € στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR 49 0172 1590 0051 5905 2119 968 με υποχρεωτική αναγραφή στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ του Ονοματεπώνυμου του παιδιού και την περίοδο
  • Φωτογραφίζετε ή σκανάρετε την ιατρική βεβαίωση (jpg ή pdf αρχείο )
  •  Αποστέλλετε την αίτηση, την απόδειξη καταβολής και την ιατρική βεβαίωση στο e-mail: a.mpessa@0716.syzefxis.gov.gr με θέμα: Βουνο..παιχνιδίσματα

Πληροφορίες: 2237350026 (Σοφία Ζαλοκώστα-Αντιδήμαρχος Παιδείας), 2237350039 (Αγγελική Μπέσσα- Δ/ντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

                                                               ΠΡΟΣ

                                                   ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Επώνυμο ΠΑΙΔΙΟΥ ……………………..                   

Όνομα  ΠΑΙΔΙΟΥ…………………………                   

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ……………….

Ονοματεπώνυμο  Μητέρας …………….

Έτος γέννησης παιδιού …………………..                    Παρακαλώ όπως δεχθείτε την αίτησή μου για

Τόπος κατοικίας …………………………….                    το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης Τηλ             παιδιών του Δήμου Καρπενησίου .

Συνημμένα:

Α) Ιατρική γνωμάτευση για δυνατότητα άθλησης

Β) Απόδειξη καταβολής του ποσού συμμετοχής

Α’ περίοδος: 1 Ιουλίου  – 15 Ιουλίου

Β’ περίοδος: 16 Ιουλίου – 31 Ιουλίου

Γ’ περίοδος : 3 Αυγούστου – 14 Αυγούστου

Δ’ Περίοδος:  17 Αυγούστου-  31 Αυγούστου

Κόστος 25€/ παιδί ανά χρονική περίοδο

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης

…………………………………… /      /20      

  Ο/Η ΑΙΤΩΝ