Τη δική του στέγη αναζητούσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χόχλιας Ευρυτανίας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συνεδριάζει, να φυλάει το αρχείο και τον εξοπλισμό του και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του που σχετίζονται με τις δράσειςτου. Μάλιστα ο Σύλλογος είχε κάνει γνωστή την επιθυμία του αυτή με έγγραφό του προς τον Δήμο Καρπενησίου, αιτούμενος την στέγαση της έδρας του σωματείου στο Κοινοτικό Γραφείο της Κοινότητας Χόχλιας.

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χόχλιας κ. Γεώργιος Μπαρμπαρούσης, δήλωσε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 τη σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση ενός δωματίου από το Κοινοτικό Γραφείο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χόχλιας Ευρυτανίας για την εγκατάσταση της έδρας του και των γραφείων του.