Τη χορήγηση παράτασης μέχρι την 31η Μαΐου 2022 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου σχετικά με το έργο «Ανάπλαση Γέφυρας ‘’ΚΑΜΑΡΑ’’ Δομιανών και Περιβάλλοντος Χώρου” συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00€ με Φ.Π.Α. και αναδόχου Κων.  Τράντος & Οδυσ. Τράντος Ο.Ε.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε αίτηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών λόγω ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας (COVID-19) και της διακοπής από την Εφορία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, προκειμένου να γίνουν εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις των κονιαμάτων και των λίθων και να  εγκριθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού η σύνθεση των κονιαμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε θετικά λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το έργο εκτελέστηκε με ικανοποιητικό ρυθμό, με εκτιμώμενη πρόοδο εργασιών περίπου 60%, και απομένουν κυρίως οι εργασίες στο σώμα της γέφυρας. Επίσης ότι μετά από επιτόπια εξέταση κλιμακίου τεχνικών και αρχαιολόγων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας δόθηκε εντολή να ληφθούν δείγματα και να γίνουν εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις των κονιαμάτων και των λίθων και αναμένονται τα αποτελέσματα. Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020 για συνολικό ποσό 98.104,06€ και με προθεσμία περάτωσης 12 μήνες, δηλαδή μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021.