Για νέα πρωτιά οδεύει ο Δήμος Καρπενησίου

5414

Η πράσινη ενέργεια στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό εξοικονομεί χιλιάδες ευρώ το χρόνο και πρόκειται να χαρίσει διακρίσεις στο Καρπενήσι 

Υποψηφιότητα υπέβαλε ο Δήμος Καρπενησίου για στα Βραβεία Greek Green Awards 2019 για το περιβάλλον και την αειφορία, με τίτλο  «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) σε σχολικό συγκρότημα του Δήμου Καρπενησίου», στην κατηγορία Βραβείων Αστική Βιωσιμότητα ΙΙ. Το έργο ενεργειακής αυτονόμησης των δυο σχολικών μονάδων, που ολοκληρώθηκε πριν περίπου ένα χρόνο, έβγαλε ουσιαστικά τα δύο κτήρια από την πρίζα. Ο Δήμος Καρπενησίου θα αξιολογηθεί για τις ‘πράσινες’ στέγες ανάμεσα σε δέκα (10) συνολικά έργα, που υλοποιήθηκαν από τρεις (3) δήμους πανελλαδικά. Τα βραβεία θα απονεμηθούν στη διάρκεια της 3ης διεθνούς έκθεσης Τεχνολογίες Περιβάλλοντος – Verde.tec στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019, στα οποία είναι σχεδόν σίγουρη η διάκριση του Δήμου Καρπενησίου, μιας και συμμετέχει με ένα πρωτοποριακό και πολύ δυνατό έργο.

Το ιστορικό του έργου

Όπως, αναλυτικά είχε δημοσιεύσει πριν από ένα χρόνο σε ρεπορτάζ του ο Ευρυτανικός Παλμός, στην πόλη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δύο πρωτοποριακά προγράμματα Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας. Δυο ‘‘υβριδικά’ συστήματα ΑΠΕ, που συνδυάζουν την χρήση ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, μαζί με την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα με pellet. Τα συστήματα με την συνδυαστική παραγωγή ενέργειας, έχουν εξοικονομήσει χιλιάδες ευρώ στο  2ο Γυμνάσιο και στο 3ο Δημοτικό, όπου και έχουν εγκατασταθεί, με αποτέλεσμα οι δυο σχολικές μονάδες να είναι ενεργειακά αυτόνομες, να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΣΜΗΕ και να παράγουν μόνες τους την ενεργεία που έχουν ανάγκη για να λειτουργήσουν. Το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται στη περιοχή Προφήτη Ηλία Καρπενησίου και τα δύο κτιριακά συγκροτήματα καταλαμβάνουν έκταση 5000 τ.μ. περίπου, με υπόγειο, ισόγειο, όροφο και στέγες από κεραμίδια ή δώματα και στεγάζουν αίθουσες διδασκαλίας, Γυμναστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων, γραφεία καθηγητών, αποθήκες λεβητοστάσιο, χώρο εγκατάστασης ΚΚΜ μονάδων, βοηθητικούς χώρους, προαύλιο.

Τα δυο έργα υλοποιήθηκαν μετά την απόφαση του Δήμου Καρπενησίου το 2015, να ενταχθεί στο χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκά κονδύλια, πρόγραμμα  ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 και να καταφέρει να απορροφήσει την χρηματοδότηση, με τίτλο: “Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 933.810 €. Τμήμα επίσης του έργου είναι και η αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου των δυο σχολικών μονάδων με 3.000 λαμπτήρες LED, που αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας στην κατανάλωση έως και 50%. Χαρακτηριστικό είναι ότι παρόμοια έργα, μέσω του ίδιου προγράμματος, έχουν εγκατασταθεί πανελλαδικά μόνο σε σχολική μονάδα της Άνδρου και της Ν. Ιωνίας Αττικής, ενώ ένα παρόμοιο λειτουργεί και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το έργο εκτελέστηκε σε χρόνο ρεκόρ, μιας και ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017, από την εταιρία ΒΙΕΝΤΕΡ, στην οποία ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Στα πλαίσια του έργου προμηθεύτηκαν και εγκαταστάθηκαν:

         Δύο αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα επί των στεγών των σχολείων, συνολικής ισχύος 205 kwp (102,5 kWp για κάθε σχολείο). 

         Ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σαν εφεδρική πηγή φόρτισης των συσσωρευτών, για τις περιόδους παρατεταμένης έλλειψης ηλιοφάνειας.

         Δύο (2) Λέβητες βιομάζας, 900.000 kcal/h ο καθένας, που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους λέβητες πετρελαίου.

         3.000 λαμπτήρες LED σε αντικατάσταση αντίστοιχων υπαρχόντων λαμπτήρων φθορίου με ανακατασκευή των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων. Ακόμα και μόνο με τη παρέμβαση αυτή μειώνεται στο μισό το κόστος της ηλεκτροδότησης για τον φωτισμό του συγκροτήματος. 

Αναλυτικά, το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαταστάθηκε, συνολικής ισχύος 205 kWp, τα πάνελ του οποίου διαμοιράστηκαν, σε δώματα και στέγες του 2ου Γυμνασίου και 3ου δημοτικού του Δήμου Καρπενησίου.

Η επιλογή των στεγών/δωμάτων στα δύο κτίρια έγινε με βάση τη θέση, τον προσανατολισμό, την ελεύθερη επιφάνεια τους προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Κάθε εγκατάσταση περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τους μετατροπείς ισχύος από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα, τους ρυθμιστές φόρτισης των μπαταριών, τις μπαταρίες (144 συνολικά – 72 σε κάθε σχολείο), την βοηθητική γεννήτρια Η/Ζ, την πινακίδα με τις πληροφορίες της εγκατάστασης στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, την αντικεραυνική προστασία καθώς και όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές συνδέσεις των συστημάτων μεταξύ τους, μέχρι και την τελική διασύνδεση της εγκατάστασης με το γενικούς πίνακες των κτιρίων. 

Τα βασικά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του κάθε Φ/Β συστήματος ήταν:

  • Η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κάθε συστήματος.
  • Η αποφυγή σκιασμών της εγκατάστασης από μόνιμα εμπόδια.
  • Η επιμελής τοποθέτηση – εγκατάσταση του κάθε συστήματος ώστε να μην προκληθεί καμία ζημία ή ελάττωμα στη στέγη ή το δώμα του κάθε κτιρίου ή εγκατάστασης.
  • Η τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και νομοθεσίας ώστε κάθε Φ/Β σύστημα να είναι από τη μία ασφαλές και λειτουργικό και από την άλλη να μην υπάρξει αλλοίωση της αισθητικής των κτιρίων.
  • Η αποφυγή ανακλάσεων του ηλιακού φωτός από την εγκατάσταση προς τα γειτονικά κτίρια, σε βαθμό που να προκαλούν οχλήσεις στους περίοικους.

Τα πρωτοποριακά συστήματα που θα φέρουν τη διάκριση

Η εγκατάσταση Λεβητών βιομάζας

Το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης βασιζόταν σε λέβητες πετρελαίου 1000 kWγια κάθε σχολείο. Εγκαταστάθηκαν δύο νέοι λέβητες παραγωγής θερµού και υπέρθερµου ύδατος µε καύση βιοµάζας, τύπου: HWA-1100της εταιρείας ΘΕΡΜΟΣΩΛ, ονοµαστικής ισχύος: 1100 kW (946.000kcal/h).

Για την εγκατάσταση των νέων λεβήτων μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν νέα λεβητοστάσια ενώ με την αύξηση των διαστάσεων του λέβητα επιτυγχάνεται χαµηλή ειδική µεταφορά θερµότητας. Ως αποτέλεσμα αναπτύσσονται χαµηλές θερµικές τάσεις στα µεταλλικά ελάσµατα, επιτυγχάνεται υψηλός βαθµός απόδοσης και υψηλότερος χρόνος ζωής.

Ο λέβητας είναι κατάλληλος για καύση βιοµάζας όπως pellet από ξύλο. Η καύση των ανωτέρω γίνεται εξίσου αποδοτικά µε υψηλό βαθµό απόδοσης, και µε την απαίτηση ελάχιστων ρυθμίσεων.

Η τοποθέτηση Λαμπτήρων LED

Αντικαταστάθηκαν οι συμβατικές λάμπες των φωτιστικών στις αίθουσες και στους διαδρόμους με αντίστοιχους λαμπτήρες τύπου LED και στα δύο κτιριακά συγκροτήματα.

Σύστημα αυτοματισμού ελέγχου των συστημάτων BMS

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κτιρίων και την εποπτεία όλων των συστημάτων εγκαταστάθηκε σύστημα διαχείρισης (BMS). Τα Συστήματα Διαχείρισης Κτηρίων (BMS) ή πλέον συστήματα Ενεργειακής  Διαχείρισης Κτηρίων (Building Energy  Management System – BEMS)  χαρακτηρίζουν ένα κτήριο ως “έξυπνο” και πράσινο ενεργειακά. Η εγκατάσταση τους σε μικρά ή μεγάλα κτίρια κάνει την διαχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων φιλική και εύκολη προς τον χρήστη. Λόγω της λειτουργίας της εγκατάστασης από ένα σημείο, κεντρικά, με γραφική απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή δίνεται η δυνατότητα εποπτείας όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε κάθε στιγμή να είναι γνωστή η κατάστασή τους.

To σύστημα (BMS) (Building Management System) που εγκαταστάθηκε για τον έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, έχει σε ένα ή περισσότερα σημεία τον έλεγχο και την εποπτεία του κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη και αερισμού) με τη σύγκριση της εξωτερικής θερμοκρασίας με τις απαιτούμενες θερμοκρασίες χώρων. Λαμβάνει αποφάσεις για την λειτουργία λεβήτων, ψυκτών, κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων, αντλιών ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που εμπλέκεται στο σύστημα θερμάνσεως / κλιματισμού.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού του συστήματος σε ημερησία, εβδομαδιαία και ετήσια βάση, με διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας καθημερινών / αργιών. Ειδικά προγράμματα λειτουργίας αναλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας, την κυκλική εναλλαγή λειτουργίας των εγκαταστάσεων (duty cycling), τη βέλτιστη εκκίνηση, σταμάτημα της εγκαταστάσεως, προκειμένου να διατηρηθούν οι απαραίτητες θερμοκρασιακές συνθήκες (optimum start-stop).

Έως 100% η εξοικονόμηση ενέργειας

Τα συγκριτικά στοιχεία αποδεικνύουν

Με συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων των δύο σχολείων (πριν και) μετά τις παρεμβάσεις και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους δείκτες, μέσω χρήσης του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης από τις παρεμβάσεις σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, τα αποτελέσματα ‘μιλούν’ από μόνα τους. Μετά από προσομοίωση μέσω του λογισμικού HOMER για τον υπολογισμό της κάλυψης (ή μη) των ηλεκτρικών φορτίων από το σύστημα Φωτοβολταϊκών και μπαταριών του κάθε σχολείου, τα αποτελέσματα από τους παραπάνω υπολογισμούς των πρωτογενών ηλεκτρικών και θερμικών καταναλώσεων και του ποσοστού κάλυψης του ηλεκτρικού φορτίου (ΗΟΜΕR), προκύπτουν εντυπωσιακά στοιχεία.

Όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες το ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει το 97,70%, ενώ της θερμικής ενέργειας το 100%. Οι εκτιμώμενοι τόνοι εκπομπών CO2 πριν από τις παρεμβάσεις είναι 174,27tn/year, ενώ μετά από τις παρεμβάσεις (από Η/Ζ) 5,29 tn/year.

Αναλυτικά:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εκτιμωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πριν τις παρεμβάσεις (από στοιχεία προηγουμένων ετών) MWh/year 49,80 126,40 176,21
Εκτιμώμενοι τόνοι εκπομπών CO2πριν από τις παρεμβάσεις tn/year 49,25 125,02 174,27
Εκτιμωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετά από τις παρεμβάσεις MWh/year 51,12 101,76 152,88
Εκτιμώμενοι τόνοι εκπομπών CO2μετά από τις παρεμβάσεις (από Η/Ζ) tn/year 0 5,29 5,29
Εκτιμώμενη παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει το κάθε σχολείο (υπολογισμός από ποσοστό κάλυψης μέσω ΗΟΜΕR) MWh/year 51.12

(100%)

98.25

(96,56%)

149.37
Ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας % 100% 96.56% 97,70%
ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εκτιμωμένη κατανάλωση θερμικής ενέργειας πριν τις παρεμβάσεις (από στοιχεία προηγουμένων ετών) MWh/year 154,39 291,31 445,70
Εκτιμώμενοι τόνοι εκπομπών CO2 πριν από τις παρεμβάσεις tn/year 45 85 130
Εκτιμωμένη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας μετά από τις παρεμβάσεις MWh/year 55,81 98,06 153,86
Εκτιμώμενοι τόνοι εκπομπών CO2 μετά από τις παρεμβάσεις tn/year 0 0 0
Εκτιμώμενη παραγωγή ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (από καύση Βιομάζας) MWh/year 55,81 98,06 153,86
Ποσοστό εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας % 100% 100% 100%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕ Συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας (ηλεκτρική & θερμική) MWh/year 106,93 196,31 303,24
Συνολική μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2 μετά τις παρεμβάσεις tn/year 94,25 204,73 298,98

 

Τα αποτελέσματα Πράξης με αναφορά στο ποσοστό ικανοποίησης των ποσοτικών στόχων/δεικτών της Πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης καθώς και αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να διασφαλίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτής.

Δείκτες
Ονομασία Δείκτη (ή Περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Αποτέλεσμα Τιμή Στόχος Επίτευξη
1. Εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας MWh/year 303,24 275,86 ΝΑΙ
1.1 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας MWh/year 149,37 147,53 ΝΑΙ
1.2 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια) MWh/year 153,86 128,33 ΝΑΙ
2. Εκτιμώμενη μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2. tn/year 298,98 131,17 ΝΑΙ

 

 

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου δηλώνει στον Ευρυτανικό Παλμό:

«Θα συμμετέχουμε στο διαγωνισμό γιατί πιστεύουμε ότι οι ενέργειές μας θα συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, επιβραβεύοντας τον στόχο μας για ακόμη μια φορά. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και καταφέραμε να είμαστε ένας απ’ τους τρεις δήμους στην Ελλάδα όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα. Αυτό μας ωθεί στο να καταφέρουμε να στεκόμαστε περήφανοι μπροστά στα παιδιά μας χαρίζοντάς τους ένα σχολείο με ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήθελα να τονίσω ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να ενταχθεί και το κολυμβητήριο στον διαγωνισμό πράσινης ενέργειας. Έχουμε ήδη ολοκληρωμένη πρόταση αναμένοντας την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 1.400.000 ευρώ. Στόχος μας είναι πρώτον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτηρίου, δεύτερον να αντικαταστήσουμε το σύστημα θέρμανσης πετυχαίνοντας οικονομία της τάξεως του 70%. Πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα το κολυμβητήριο θα γίνει ένα πράσινο κτήριο εξασφαλίζοντας όχι μόνο οικονομία αλλά και σωστή λειτουργία».

Λίγα λόγια για τα βραβεία Greek Green Awards 2019

Η φετινή εκδήλωση με τις παρουσιάσεις με τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και τις βραβεύσεις θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου 2019 με την παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου, του προέδρου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος κ. Γιώργου Πατούλη, εκπροσώπων των κομμάτων, θεσμικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς των ανθρώπων του κλάδου και προάγει την «πράσινη» οικονομία, την καινοτομία, αλλά και τις τεχνολογίες αιχμής σε εναρμόνιση με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προτείνοντας λύσεις και ενθαρρύνοντας καλές πρακτικές.

Με την αιγίδα τους στηρίζουν επίσης την 3η διεθνή έκθεση «Verde.tec 2019» οι εξής φορείς: Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α.), Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (Ε.Σ.ΠΑ.Β.), Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (Σ.Ε.Φ.), Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (Σ.Π.Ε.Φ.), Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.), Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (Π.Σ.Α.Τ.), Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) και Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΑ.)

Με σχεδόν 934.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από την Ευρώπη ο Δήμος Καρπενησίου

2ο  Γυμνάσιο και 3ο Δημοτικό Καρπενησίου: Βγήκαν από την πρίζα, παράγουν ενέργεια και εξοικονομούν έως και 30.000 ευρώ το χρόνο