Για προσλήψεις & Βιολογικό Καθαρισμό συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου

0
2523

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 12η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρία (3) είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις. Τα θέματα αυτά αφορούν α) την αναμόρφωση του προϋπολογισμού λόγω της εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Καρπενησίου και ενίσχυση κωδικού μισθοδοσίας, μετά το πέρας των εκλογών β) την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της πυροπροστασίας, με στόχο την προστασία των δασών για τους μήνες υψηλού κινδύνου και γ) την έγκριση υπεργολαβίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο.