Ξεκινά η αποκατάσταση από το Δήμο Αγράφων

Μετά από πολλές δεκαετίες σχεδόν αποκλεισμού, λόγω κατεστραμμένου οδοστρώματος, το στολίδι της Δυτικής Ευρυτανίας, η Ι.Μ. Τατάρνας, ξαναέρχεται στο προσκήνιο του τόπου, μετά την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από το Δήμο Αγράφων.

Συγκεκριμένα, την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης στην είσοδο του οικισμού Τριποτάμου και Ι.Μ Τατάρνας Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθόσον είναι η μοναδική πρόσβαση των κατοίκων προς τις οικίες τους και των επισκεπτών προς την Ι.Μ.Τατάρνας και εγκυμονεί κίνδυνο για τα οχήματα λόγω της επικινδυνότητας υποχώρησης της οδού. Σημαντικό λόγο επίσης αποτελεί και ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Αγράφων που δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών. Το έργο αναλαμβάνει ε.ε. ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. έναντι αμοιβής 20.000,00€ συν ΦΠΑ (24%) 4.800,00€ (συνολική δαπάνη 24.800,00€). Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τις εντολές της υπηρεσίας. Η διάρκεια αποπεράτωσης του έργου ορίζεται εντός είκοσι (20) ημερών.