Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης δανειοληπτών στο Καρπενήσι

0
2384

Νέα γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης δανειοληπτών πρόκειται να δημιουργηθούν σύντομα στο Καρπενήσι, τα οποία θα στεγάζονται στο χώρο του παλιού Δημαρχείου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1. Τα συγκεκριμένα γραφεία υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και λειτουργούν ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). Μια από τις βασικές της αρμοδιότητες είναι η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) ανά την επικράτεια, τα οποία παρέχουν δωρεάν ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης των οφειλών του, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Τις θέσεις θα επανδρώσουν δύο υπάλληλοι που με ανάλογο αίτημά τους ζήτησαν από την εν λόγω υπηρεσία να αποσπασθούν στο Δήμο Καρπενησίου.

Οι δημότες – φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) μπορούν να απευθύνονται στα ΓΕΥΔ για ενημέρωση σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ειδικότερα για υποστήριξη σε ζητήματα οφειλών: α) σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης οφειλών για ρύθμιση «κόκκινων» δανείων, και β) στο δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ) για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, για την υποβοήθηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, θα παρέχονται μέσω των ΓΕΥΔ: i) επιδότηση κόστους δικηγόρου και λογιστή  και ii)  επιδότηση στεγαστικού δανείου.

Σήμερα, λειτουργούν ήδη ανά την Ελλάδα 24 πιλοτικά Γραφεία Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών, με δύο αποσπασμένους από την ΕΓΔΙΧ υπαλλήλους, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από Δήμους ή Περιφέρειες ή τον ΟΑΕΔ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η λειτουργία άλλων 12 Γραφείων, στην Αττική και στην περιφέρεια.