Θετικά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων σχετικά με στην απαγόρευση βοσκής για δέκα (10) χρόνια (περίοδος ισχύος της μελέτης: 2020-2029) για όλα τα ζώα στο δημόσιο Δάσος Μαυρομάτας.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από έγγραφο του Δασαρχείου Καρπενησίου και της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας περί σύνταξης διαχειριστικής μελέτης του δημοσίου δάσους Μαυρομάτας διαχειριστικής περιόδου (περιόδου εφαρμογής) την 10ετία 2020-2029 για το τελικό σχέδιο υλοτομίας που προτείνεται.

Για να οριστικοποιηθεί η απόφαση ζητήθηκε από Δημοτικό Συμβούλιο λήψη απόφασης για τη γνωμοδότησή του επί του υποβαλλόμενου σχεδίου υλοτομίας, την απαγόρευση βοσκής για 10 χρόνια στις περιοχές εφαρμογής, καθώς και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο που βόσκει στις περιοχές του σχεδίου. Με τη σειρά του ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαυρομάτας, κατόπιν εγγράφου του Δήμου Αγράφων, ενημέρωσε σχετικά για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο που εκτρέφεται και διακινείται στα διοικητικά όρια της εν λόγω κοινότητας.