«Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε το σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για δημιουργία υποδομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, χωρητικότητας περίπου 1500 ατόμων στην περιοχή των Θερμοπυλών, παρακειμένως και επιπλέον της υφιστάμενης δομής. Ο εν λόγω σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα προβληματικός και πρέπει με κάθε τρόπο να ανασταλεί άμεσα καθώς:

– Προσκρούει απολύτως στο στοιχείο της αναλογικότητας σε σχέση με τον
πληθυσμό κάθε Περιφέρειας. Η αναλογικότητα, καίτοι αποτελεί εκπεφρασμένη βούληση του Υπουργείου, ουδόλως τηρείται καθώς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήδη φιλοξενούνται πρόσφυγες σε ποσοστό 1,1% επί του πληθυσμού, το υψηλότερο στην
Επικράτεια, εξαιρουμένων φυσικά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου.

– Προσκρούει στην προ ημερών δήλωση του κ. Υπουργού περί γενικής
αποκλιμάκωσης του προσφυγικού ζητήματος στη χώρα, που οδηγεί σε μείωση
και κλείσιμο δομών ανά την Επικράτεια.

– Προσκρούει πιθανώς στην πολεοδομική νομιμότητα, καθώς εγείρονται
ερευνητέα ζητήματα αρχαιολογικής και δασικής αδειοδότησης.

Και το κυριότερο:

– Προσκρούει στην αδήριτη ανάγκη να αναδειχθούν οι Θερμοπύλες όσον αφορά τον ιαματικό τους πλούτο, αλλά και την τεράστια ιστορική τους αξία ως πεδίο της κορυφαίας ομώνυμης μάχης των Περσικών Πολέμων, έτη δε περισσότερο, καθώς διανύουμε το επετειακό έτος των 2500 ετών από την τέλεσή της.

Ενόψει των ανωτέρω καλούμε το Υπουργείο όπως:

– Αναστείλει κάθε σχεδιασμό δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας στο χώρο των Θερμοπυλών.

– Τηρήσει εφεξής το μέτρο της αναλογικότητας τουλάχιστον σε επίπεδο
Περιφερειών με καθαρούς κανόνες και όρους.

– Καλέσει επιτέλους την Αυτοδιοίκηση σε συνομιλία με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για το προσφυγικό ζήτημα.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει αποδείξει διαχρονικά την καθαρή θέση και την υπεύθυνη στάση της απέναντι στο εθνικό και ανθρωπιστικό ζήτημα διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Η στάση αυτή θα πρέπει να αναγνωριστεί και να αξιοποιηθεί με θετικό τρόπο, για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και προκλήσεων.»